Polisin çalışma sistemi değişiyor, 8/24’e ne zaman geçilecek?

31.03.2022
Polisin çalışma sistemi değişiyor, 8/24’e ne zaman geçilecek?

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Polislerin mesai saatleri yeniden düzenleniyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürüne gönderdiği yazıyla, 12/24 çalışma sisteminden hızla vazgeçilmesi, bir ay içinde 8/24 ve 12/36 sistemine geçilmesinin planlaması talimatı verdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş polislerin mesai saatleriyle ilgili yeni bir talimat yayınladı.

Çalışma saatleri ile ilgili olumsuzların giderilmesi için 12/24 çalışma sisteminden kademeli ve hızlı bir şekilde vazgeçileceği belirtildi.

“8/24 VE 12/36 SİSTEMİNE GEÇİLMESİ… “

21 Şubat 2020 tarihli genelgeye dayandırılan talimatta şu ifadelere yer verildi: 

  • Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla,
  • Çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi,
  • Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır.
  • Bununla birlikte, Teşkilatımızda görevli personelin mesai saatlerinin tespitine yönelik yapılan güncel çalışmalar sonucunda;

“BÜYÜK ÇOĞUNLUK 12/24 ÇALIŞIYORDU”

  • Personelimizin yüzde 29,41’inin 12/24, yüzde 15.48’inin 12/36, yüzde çok az bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edilmiştir.
  • 12/24 çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminin personel moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü, ayrıca personelimizin bu çalışma sisteminde iş ve sosyal hayat dengesini sağlayamadığı müşahade edilmektedir.
  • Bu anlayışla çalışma saatleri ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi açısından;
  • 12/24 çalışma sisteminden kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle, grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini,
  • Konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.
  • ,

You cannot copy content of this page