PAEM 7 Alım Şartları Neler? PAEM Alım Şartları Neler? Meslek içi komiser nasıl olunur?

24.03.2022
PAEM 7 Alım Şartları Neler? PAEM Alım Şartları Neler? Meslek içi komiser nasıl olunur?

Bir diğer yöntem ise Polis Meslek Yüksek Okulu eğitimini 2 sene almak ve polis olduktan sonra zamanın ilerlemesiyle rütbe atlamaktır.
Özellikle PMYO üzerinden dikey geçiş ile 4 yıllık eğitimini tamamlamak ve 45 yaşını doldurmamak en önemli noktalar içerisinde yer almaktadır.

Meslek İçi Komiserlik Alım Şartları

16 Temmuz tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı polis Amirleri Eğitim Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi gereğince meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu, kıdemli baş polis memuru, baş polis memurları ve polis memurlarının katılabileceği ilk Derece Amirlik Eğitim Sınavı yapılacaktır.
ARANAN ŞARTLAR

1) En az dört yıllık lisans seviyesinde ki bir yüksek öğretim programından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) Başvuru tarihi itibari ile meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak.

3) Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibari ile kırk beş yaşından gün almamış olmak.

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.

5) Son iki yıl içerisinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak.

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak, şartlarını haiz olması gerekmektedir.

You cannot copy content of this page