Polis atama bölgeleri, Emniyet bölge sistemi, Polis atama yönetmeliği 2022, Polis atama bölgeleri 2022 ve Polis atama ve yer değiştirme yönetmeliği

17.03.2022

Polis atama bölgeleri, Emniyet bölge sistemi, Polis atama yönetmeliği 2022, Polis atama bölgeleri 2022 ve Polis atama ve yer değiştirme yönetmeliği

İL İL SÜRELER YAZININ DEVAMINDADIR.

17 Mart 2022 tarihli yeni yönetmelik içeriklidir.

a) Birinci bölge birimlerde görevli personelin görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlamasına müteakip ikinci bölge birimlere ataması yapılır.

b) İkinci bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personel daha önce görev yapmadığı gruplardan birine atanır. Ancak emniyet müdürü rütbesindeki personelin, teknik, bilgi, beceri ve tecrübesinden yararlanmak ve uzmanlık gerektiren birimlerde istihdam edilmek amacıyla talep edilmesi halinde daha önce görev yaptığı gruba ataması yapılabilir.

c) İkinci bölgedeki her iki grupta da görev yaptıktan sonra daha önce görev yaptığı gruba atanan personel, bu grubun hizmet süresini tamamlamasına müteakip daha önce görev yapmamış olduğu gruba atanır.

d) Personel tüm gruplarda görev yapmış ise istediği bölge ve gruba atanabilir. Bu şekilde ataması yapılan personel, atanmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamadan atanma talebinde bulunamaz.

e) Her grupta kuruluşu bulunmayan branşh birimlerin branşh personeli, atanacağı grupta branşlı biriminin kuruluşu olmaması durumunda diğer grupta kuruluşu bulunan ve daha önce görev yapmamış olduğu ile atanır.”MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir:

a) Personelden;

1) Kendisinin, eşinin veya çocuklarının,

2) Anne ve babası için tek çocuk, kardeşi İçin ise tek kardeş olması şartıyla, bu kişilerden birine vasi tayin edilmesi durumunda anne, baba veya kardeşinin,

hastalığı nedeniyle personelin bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağının tam teşekküllü Devlet hastaneleri, Devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

c) 40 mcı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

d) Personelin boşanması ve boşandığını kesinleşmiş mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kesinleşme tarihi itibarıyla bir yıl içinde atanma talebinde bulunması.

e) Personelin, eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihi itibarıyla iki yıl içinde atanma talebinde bulunması.

f) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

Genel atama döneminde atamaya tabi personelden mazereti bulunanlar, mazereti ile ilgili belgeleri en geç Şubat ayında yayımlanan genelgede belirtilen süre içerisinde iletmek zorundadır.”Yeni Atama Sisteminin oluşması halinde aşağıdaki gibi bir durum olacaktır.a) Birinci bölge birimlerde görevli personelin görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlamasına müteakip ikinci bölge birimlere ataması yapılır.

b) İkinci bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personel daha önce görev yapmadığı gruplardan birine atanır. Ancak emniyet müdürü rütbesindeki personelin, teknik, bilgi, beceri ve tecrübesinden yararlanmak ve uzmanlık gerektiren birimlerde istihdam edilmek amacıyla talep edilmesi halinde daha önce görev yaptığı gruba ataması yapılabilir.

c) İkinci bölgedeki her iki grupta da görev yaptıktan sonra daha önce görev yaptığı gruba atanan personel, bu grubun hizmet süresini tamamlamasına müteakip daha önce görev yapmamış olduğu gruba atanır.

d) Personel tüm gruplarda görev yapmış ise istediği bölge ve gruba atanabilir. Bu şekilde ataması yapılan personel, atanmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamadan atanma talebinde bulunamaz.

e) Her grupta kuruluşu bulunmayan branşh birimlerin branşh personeli, atanacağı grupta branşlı biriminin kuruluşu olmaması durumunda diğer grupta kuruluşu bulunan ve daha önce görev yapmamış olduğu ile atanır.”

Bölgeler ve Gruplar

MADDE 21- Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır.

Her bölge, kendi arasında iki gruba ayrılmış olup, birimler toplam dört grupta sınıflandırılmış ve hizmet süreleri ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

ikinci bölgede il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.You cannot copy content of this page