Potas kostik formülü, sud kostik formülü, potas kostik yaygın adı?

12.03.2022
Potas kostik formülü, sud kostik formülü, potas kostik yaygın adı?

Potasyum hidroksit diğer bir adıyla Potas kostik olarak bilinir, Potasyum hidroksit formülü KOH olarak bilinmektedir, katı bir halde, beyaz renkte olan bir kimyasal maddedir.

KOH formülü ile gösterilir.

Potasyum hidroksit tarımda asidik toprakların pH derecesini dengelemek alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır.

Potasyum Hidroksit (Potas Kostik) KOH formülüne sahip inorganik yapıda kimyasal bileşiktir. Endüstriyel sanayide en çok kullanılan ismi Potas Kostik’tir.

Kostik ve kostik soda olarak da bilinen sodyum hidroksit, NaOH formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Sodyum katyonları Na⁺ ve hidroksit anyonları OH⁻ içeren beyaz renkli katı bir iyonik bileşiktir. Sodyum hidroksit, 13.5 pH değeri ile bazik özelliklere sahiptir.

Kostik ve kostik soda olarak da bilinen sodyum hidroksit (kostik soda veya sud kostik de denir), NaOH formülüne sahip bir inorganik bileşiktir.

Sud kostik su içerisine atıldığı süreçte OH- ve Na+ iyonlarını suya bırakır. OH- bırakmasından dolayı baz yapısına sahip olacaktır.


Bu bakımdan endüstride pek çok kimyasal maddenin üretiminin gerçekleştirilmesinde, sabun, yapay ipek, boya, kâğıt, deterjan endüstrisinde ve bunların yanı sıra petrol rafinelerinde önemli ölçüde kullanımı söz konusu olmaktadır.

You cannot copy content of this page