Şahver Sultan kimdir?

28.02.2022
Şahver Sultan kimdir?

Resmi unvanı Devletlu ismetlu Hatice Hayriye Ayşe Dürrüşehvar Sultan Aliyyetü’ş-şan Hazretleri idi.

1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldıktan sonra babası Abdülmecid Efendi 15 ay halifelik yaptı.

Bu dönemde babası cuma selamlıklarına çıktığında Dürrüşehvar Sultan‘ı da arabasına bindirirdi.

1914’te babasının Çamlıca’daki köşkünde doğan ve Halife’nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi’nin küçük kardeşi olan Dürrüşehvar Sultan 3 Mart 1924’te Hilâfetin kaldırılmasının hemen ardından, o gece ailesi ile beraber Türkiye’den sınırdışı edilmiş, sürgünde ailesiyle beraber yaşadığı Fransa’nın Nice şehrinde 1931’de o senelerde dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Haydarâbad Nizamı Osman Han’ın büyük oğlu Âzam Cahile evlenmiş ve hayata 2006’da Londra’da veda etmişti.

Hilâfetin lâğvının 91. yıldönümü münasebeti ile, Son Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan’ın kütüphanelerde bile bulunmayan hatıralarından halifeliğin kaldırıldığı gece Dolmabahçe Sarayı’nda yaşananlar…

Bu hafta hilâfetin kaldırılışının 91. yıldönümü idi. Bu münasebetle, son Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan’ın 1948’de Hindistan’da yayınladığı ve son derece nâdir olan “Doğan” isimli hatıralarından hilâfetin lâğvedildiği 3 Mart 1924 gecesi Dolmabahçe Sarayı’nda yaşananları ve hemen o gece Türkiye’den sınırdışı edilmelerini anlattığı bazı bölümlerinde şöyle demiştir.

Senelerden buyana yazıyorum: Hilâfet sadece manevî bir unvan değildir, dünyevî iktidar da gerektirir. Halife’nin “devlet başkanı” olması şarttır ama çok önemli bir başka şart daha vardır: Hilâfet makamına“biat” edilmesi, hani halifeliği ilân edilen kişinin Sünnî dünyası tarafından tanınması!

Unvan, sarık, saray, taht, kılıç vesaire gibi işin sembolik tarafı halledildi diyelim… Bu işin en önemli şartı olan güç ve kuvvet nerede? Biryerlerde ortaya çıkacak olan Halife’yi kim tanıyacak?

Ve daha da önemlisi: Olmaz yaaa, hilâfet yeniden hayata geçirildi diyelim… Ne işe yarayacak? 1914’te, Birinci Dünya Savaşı’na girdiğimizde Sultan Reşad’ın “Halife” sıfatı ile ilân ettiği cihad-ı mukaddesi dinlemeyip Halife’ye karşı cihad ilân etmiş olan İslam dünyası mı kabul edecek?

Verdiği son röportajda

…Memleketten son bir hâtıra olmak üzere yerden bir çakıl taşı aldım. Vatanımın bu mini mini parçasını kalbimin üzerine bastırarak düşündüm. Evet benim kederli günlerimde yegâne tesellîm bu olacaktı. Kimbilir hasretli anlarımda bu hâreli taşa bakarak, güzel şehrimin resmini, yedi asır sonra yıkılan muazzez ocağın harabelerini ve küçüklüğüm geçen sevgili bir yuvayı görecektim.

Pek yakında olan istasyona giderek trene bindik. Birkaç dakika sonra sevgili vatanımdan ve ecdâdımızın muazzez yurdundan uzaklaşırken bizi mechul istikbâle doğru sürükleyen neş’esiz, sevinçsiz günlerin pek yakın, saadetimizin ise pek uzakta olduğunu hissettik”. dedi.

You cannot copy content of this page