Jandarmada Temel Atama Kriterleri Nelerdir?

22.11.2021

Atamalar hizmet ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılır:

a) Mesleki gelişim durumu.
b) Kadro ihtiyaçları.
c) Hizmet bölgesi süresi.
ç) Terfi durumu.
d) Branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları.
e) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları.
f) Hizmet safahatı.
g) Puanlar. (hizmet safahat puanı, ödül, ceza ve sicil puanlarından oluşan puanı gibi)
ğ) Atanma istekleri.
h) Emniyet ve asayiş durumu ile idari ve zaruri nedenler.

You cannot copy content of this page