Alacak Davası Nedir ? Alacak Davası Nasıl Açılır?

07.11.2021

Alacak davasının açılabilmesi için bir kimseyle borç ilişkisinin bulunması ve alacaklının borcunu tahsil edememesi gerekmektedir.

Alacağın borçlu kişi ya da kişilerden hukuki yollar kullanılarak tahsil edilmeye çalışılması süreci alacak davasının konusunu oluşturmaktadır.

Alacak davası nasıl açılır hakkında belki de en dikkat çeken konu alacak davası açılırken ödenecek nispi harç miktarının dava açılırken ödenmesidir.

Alacak davası açabilmek için borç tutarı üzerinden hesaplanacak nispi harç miktarının yatırılması gerektiğinden bu davaların alacaklılar tarafından açılması zorlaşmaktadır.

Alacak davasının açılabilmesi için belli şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bir kimsenin alacağının olması dava açmak için yeterli değildir.

Alacak davası açabilmek için; Borcun muaccel yani talep edilir durumda olması,Borcun ödenmesi gereken günün geçmiş olması,Borcun daha önce borçlu tarafından alacaklıya ödenmemiş olması,Alacağın dava aşamasında net olarak belirtilmesiŞeklinde bazı şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bazı alacaklar ise belgesiz alacak davası şeklinde olmakta ve alacak miktarı net olarak bilinmemektedir.

Davanızın çeşidine göre hangi mahkemede alacak davasının açılacağı belirlenmekte ve dilekçe ile mahkemeye başvurulmaktadır.

Alacağınızın niteliğine göre alacak davası;

İş mahkemesi,

Asliye hukuk mahkemesi,

Ticaret mahkemesi,

Tüketici mahkemesi Gibi farklı yerlerde açılabilmektedir.

Alacağın belirlenmesinde alacak davası ispat yöntemleri oldukça önemlidir.

You cannot copy content of this page