Takibi Şikayete Bağlı Suçlar Nelerdir ?

26.10.2021

Türk Ceza Kanunu bakımından soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar aşağıda sayılmıştır bknz.İlgili suç tipleri bakımından salt aşağıdaki liste ile hareket edilmemesini kanunda yer alan düzenlemelerin güncel olarak kontrol edilmesini öneririz.


TCK madde 86/2. fıkrası hafif nitelikte Kasten Yaralama

TCK madde 102 Cinsel Saldırı

TCK madde 104/ 1. bendi Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

TCK madde 105 1. fıkrası Cinsel Taciz

TCK madde 106 Tehdit

TCK madde 116/1-2. fıkraları Konut Dokunulmazlığının İhlali

TCK madde 117 İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

TCK madde 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma

TCK madde 125 Hakaret (TCK madde 125/3-a hariç)

TCK madde 132 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

TCK madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

TCK madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlaliTCK madde 144 daha az cezayı gerektiren Hırsızlık

TCK madde 151 Mala Zarar Verme

TCK madde 155 Güveni Kötüye Kullanma

TCK madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

TCK madde 159 Dolandırıcılık

TCK madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

TCK madde 209/1. fıkra Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması kullanma hırsızlığı

Hırsızlık suçunun; Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla İşlenmesi halinde Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi hakkında

Yakın akrabalar arasında mala karşı işlenen suçlar.

You cannot copy content of this page