Resmi yazılar nasıl bitirilir?

01.10.2021
Resmi yazılar nasıl bitirilir?

a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, alt makamlara “Rica ederim.”, üst ve aynı düzeydeki makamlara “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilir. b) Üst, aym düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda “Arz ve rica ederim.” ibaresiyle bitirilir

You cannot copy content of this page