2521 sayılı Kanun 13 1 para cezası ne kadar?

01.10.2021
2521 sayılı Kanun 13 1 para cezası ne kadar?

Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran veya taşıyan gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

You cannot copy content of this page