375 Sayılı KHK, EGM İhraç Savunması

21.09.2021
375 Sayılı KHK, EGM İhraç SavunmasıSon 2 yıl içinde bir çok Emniyet personeline savunma zarfı geldi ve matbu sorular ile kendilerini savunmaları istendi.

Bu zarf savunmaları neticesinde ihraç olanlar ve dosyası kapananlar oldu. İhraç olan personel öncelikle idare mahkemesine başvurması ile yeni bir sürece adım attı. Bu savunma zarfı ile ihraç edilen personelin ihraç gerekçesi irtibat ve iltisak oldu. Peki nedir bu irtibat ve iltisak kavramları ?Mahkeme kararlarında ve kurum savunmalarında bulunan iltisak; yani yapışıkmış gibi birlikte hareket etme, gönüllü şekilde tâbi olma, aynı yöne bakma, olayları aynı bakış açısıyla değerlendirme, eylemlerini bir grubun, örgütün ya da yapının işaretleri, talimatları, yönlendirmelerine göre geliştirme ve bunu yaparken dünyevî ya da uhrevî faydalar umma halidir.Mahkeme kararlarında ve kurum savunmalarında bulunan İrtibat; yani bir çıkar ilişkisi nedeniyle gönüllü veya gönülsüz kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak belirleme hali olarak belirtmiştir.EGM İhraç Savunmasının Özeti Nedir ?

İhraç olan personel irtibatlı ve iltisaklı kabul edilmiş ve buna istinaden ihraç edilmiş, peki EGM’nin mahkemeye karşı yaptığı savunmada tam olarak ne üzerinde duruluyor. ?

Bir çok takipçimizden gelen net bilgi şu yönde. EGM 6 sayfalık bir matbu savunma sunuyor ve ekleri gizli olduğu için ihraç olan personeli gösterilmiyor. UYAP üzerinden gösterilmeyen bu gizli olan ekler bazı mahkemeler gösteriyor, bazıları UYAP a yüklüyor, bazıları ise müştekiye hiç göstermiyor.

EGM’nin yapmış olduğu 6 Sayfalık savunmada ise Milli Güvenlik Kurulu tarafından 26 Şubat 2014 ile 26 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan toplantılardaki değerlendirmelere atıfta bulunuluyor. İrtibat ve İltisak kavramlarının yukarıdaki açıklamalarına yer veriliyor, Noterlikten, Arabuluculuktan, Bilirkişilikten bahis ediliyor, Devamında 375 sayılı KHK madde 35 ile kurumun ne yetkileri olduğundan bahsediyor, sonrasında FETÖ örgütünün 1960 yıllarda başlayan geçmişinden söz ediyor, en sonda yani 6 sayfalık savunmanın son 2 paragrafında Polisler hakkındaki savunmalarını belirtiyor. İşte bu kısımda şöyle;FETÖ’nün EGM içinden örgütlendiğinin, bunun öteden beri bilindiğinin altını çizerek EGM’nin adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip bir devlet kurumu olduğundan bahisle Polis Akademisi ve Polis Okullarından mezun olan bazı polislerin toplum üzerinde etki yaratacak hale getiren soruşturmalarda , bu operasyonları planlayan ve yöneten kişiler olarak yer aldıklarını gördüklerini, bu hususlardan dolayı silahlı görev yapan zor kullanma yetkisi olan kolluk personelinin ihracının hukuka uygun olduğu belirtilmektedir.

Bir sonraki yazımızda değineceğimiz 17/25 Aralık kavramlarının milat olarak kabul edilip edilmediği, hangi hususlara dayanılarak irtibatlı veya iltisaklı sayıldığı konusunu değerlendireceğiz.

You cannot copy content of this page