Polis Emeklilik Hesaplama

09.08.2021
Polis Emeklilik Hesaplama

Polis emeklilik hesaplama 2021 için en önemli unsur yıpranma payı da dediğimiz fiili hizmet müddet süresidir. Buna göre her polis, çalıştığı yıl başına artı 3 ay hizmet süresi hakkı kazanır. Yani 12 ay boyunca çalışmış bir emniyet mensubu için 15 ay çalıştığı düşünülerek emeklilik hesaplamaları yapılır. Anlattığımız bu bilgiyi kanuna dayanarak netleştirecek olursak yıpranma kapsamına giren kamu görevlileri:

 • Mit, asker ve polisler için her yıl + 3 ay
 • Radyasyonlu ortamlarda çalışanlar için + 3 ay
 • Madenlerde çalışanlar içinse + 6 aydır.

Polis emeklilik hesaplama 2021 konusunda memurların işe başladığı tarih önem arz eder. Emeklilik de buna göre hesaplanır. Sırası ile bu zamanlar:

 • 8 Eylül 1999 öncesi göreve başlayanlar
 • 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihine kadar göreve başlayanlar
 • 30 Nisan 2008 tarihinden sonrası göreve başlayanlar

şeklindedir.

8 Eylül 1999 Öncesi Görev Başı İçin Polis Emeklilik Hesaplama 2021 Şartları

8 Eylül 1999 öncesi göreve başlayan tüm kadın ve erkek polisler için emeklilik söz konusu olduğunda yaş şartı aranmaz. Erkeklerde 25 yılı, kadınlarda ise 20 yılı doldurabilen her polis emekli olabilir. Polis emeklilik hesaplama 2021 için yine bu tarihle Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 sayılı kanun ve 5434 sayılı kanunun geçici 205. Maddesi ilk fıkrası ışığında, emekliliğine 2 yıl ve ya daha az kalmış her polis memuru istediği zaman emekli olabilir.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 Takvim Aralığında İş Başı Yapanlar İçin Polis Emeklilik Hesaplama 2021 Şartları

4447 sayılı kanun ve 5434 sayılı yasada yapılan bir diğer değişiklik ile bu tarihler arasında çalışan polisler için bir yaş sınırı getirilmiştir. Hak kazandığı yıl sayısının yarısına tekabül eden miktar ise emeklilik için gerekli yaş sınırından düşülebilmektedir. Burada kıstas 3 yıldan fazla olmamasıdır. Bununla birlikte hizmet yılı daha eski tarihlerden başlayanlar için de kademe uygulamasına başlanmıştır. Buna göre 1999 yılına kadar her memur grubu için uygun yaş sınırı 58 – 60 iken, polis memurunda 52 olarak sınırlandırıldı. Yani 8 Eylül 1999 tarihi ile işe başlayan polis memurları 25 yıllık hizmet sürelerini doldurduklarında 52 yaşına gelir gelmez emekli olabilmektedir.

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak;

1 Haziran 2000 tarihinde işe başlayan bir erkek polis memuru için normal bir emeklilik 25 yıllık bir çalışma hayatından sonra 60 yaşını doldurduğunda öngörülebilirdi. Ancak polis emeklilik hesaplama 2021 ile aynı memur 20 yıl çalıştığında yukarıdaki yasalar gereği, hizmet süresine denk olarak 5 yıllık yıpranma payı hakkı kazanıyor. Böylece de 25 yıllık tam çalışma süresini dolduruyor. 5 yılın yarısı olan 2,5 yılı da emekli olması gereken yaş yani 60’tan düşülüyor. Sonuç olarak zaten 57,5 yaşında emekli olabilir. Ancak sınır 52 olduğu için doğrudan bu aşamayı atlayıp emekli olabiliyor.

Fiili Hizmet Zammının Polis Emeklilik Hesaplama 2021 Üzerine Etkisi

MİT, polis, asker,  yanıcı yakıcı işler ile röntgen ışınlarına tabi olanlara verilen fiili hizmet zammı kadar yaştan düşme hakkı getirilmiştir. Fili hizmet zammı alanlar için hesaplama örneği aşağıdaki gibidir.

 • Öncelikle 23 Mayıs 2002’deki durumumuzu bulmanız gereklidir.

Fiili hizmet zammıyla çalışan polis, MİT, asker ve röntgencilerden oluşan memur grubu için bu tarihe kadar aldıkları hizmetler, buna uygun olarak 20 ya da 25 yılı tamamlamalarına kalan süreye eklenebilmektedir. Örnek vermemiz gerekirse 1 Ocak 1989 tarihinde işe başlayan bir polis, 23 Mayıs 2002 günü geldiğinde toplam fiili hizmeti 13 yıl 4 ay 22 gün olmuştur.

 • Fiili hizmet zammını ekleyin.

Bu tarihe kadar olan çalışma zamanınızı bulduğunuzda tarihin 1/4 kadarını emeklilik zamanınızdan düşebilirsiniz. Yine 1 Ocak 1989 tarihinde başlayan bir polisin, toplamda fiilli hizmet süresi olarak bunun dörtte birini kullanabileceği için (3 yıl, 4 ay, 5 gün), toplamda hizmet süresi 16 yıl 7 ay 27 güne tekabül etmektedir.

 • Ayrıca aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
23.05.2002 tarihi itibari ile bir erkek memurun tamamlaması gereken süreGerekli SüreGerekli Yaş
2 yıl ve daha az2544
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az2545
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az2546
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az2547
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az2548
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az2549
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az2550
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az2551
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az2552
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az2553
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az2554
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az2555
18 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az2556
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az2557
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl2558
22 yıldan fazla2560

Bu tarihler daha sonra polis emeklilik hesaplama 2021

16 Haziran 2010 tarihinde değiştirilen bir kanun ile 52 olan emeklilik yaş sınırı 55 olarak yükseltildi.

Yeni yasa değişikliğine göre de:

 • Tüm emniyet müdürleri ile emniyet ve polis müfettişleri, 60 yaş
 • Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri, 58 yaş
 • Komiser ve komiser yardımcıları, 56 yaş
 • Kıdemli Baş Polis Memuru, Baş Polis Memuru ve Polis Memurları, 55 Yaş

şartıyla emekli olabilmektedir.

You cannot copy content of this page