Silahlı Terör örgütüne Üye Olmak

22.07.2021
Silahlı Terör örgütüne Üye OlmakTCK Madde 314/2’ye göre “silahlı bir siyasi örgüte üyelik” suçu 5-10 yıl arası hapis cezası öngörür.Silahlı terör örgütü kavramının tanımını yapabilmek için öncelikle örgüt kavramının unsurları üzerinde durmak gerekir. Örgütün ilk ve en önemli unsuru kişi unsurudur. Terör örgütü kavramının oluşabilmesi için üç veya daha fazla kişinin mevcut olması gerekir. Örgüt kavramının ikinci unsuru, örgüte mensup kişilerin bir suç işleme amacıyla bir araya gelmesidir. Silahlı terör örgütünün oluşabilmesi için illa ki suçun işlenmesi şart değildir. Önemli olan husus üyelerin suç işlemek amacıyla birleşmesidir.Silahlı terör örgütü üyeliği Yargıtay kararlarında; silahlı terör örgütünde bulunan hiyerarşik emre girerek, benimsediği örgüt amaçları doğrultusunda, kendi iradesinden vazgeçip iradesini örgüte terk eden, örgüte canlı, geçişken ve organik bağlılığı olan, kendisine verilen emir ve talimatları sorgulamaksızın yerine getirmeye hazır olan, çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gerektiren eylemleri icra eden kişi olarak tanımlanmıştır.You cannot copy content of this page