Kurum Savunmasında Bulunan irtibat ve iltisak kavramları

22.07.2021
Kurum Savunmasında Bulunan irtibat ve iltisak kavramlarıMahkeme kararlarında ve kurum savunmalarında bulunan iltisak; yani yapışıkmış gibi birlikte hareket etme, gönüllü şekilde tâbi olma, aynı yöne bakma, olayları aynı bakış açısıyla değerlendirme, eylemlerini bir grubun, örgütün ya da yapının işaretleri, talimatları, yönlendirmelerine göre geliştirme ve bunu yaparken dünyevî ya da uhrevî faydalar umma halidir.Mahkeme kararlarında ve kurum savunmalarında bulunan İrtibat; yani bir çıkar ilişkisi nedeniyle gönüllü veya gönülsüz kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak belirleme hali olarak belirtmiştir.You cannot copy content of this page