İrtibat ve İltisak Nedir ?

22.07.2021
İrtibat ve İltisak Nedir ?

En basit anlamı ile iltisaklı kavramı kavuşan, bitişen, birleşen; irtibatlı kavramı ise bağlantılı anlamına gelmektedir.Bu kelimeleri son zamanlarda çok duyar olduk. Özellikle FETO ile irtibat ve iltisaktan görevden ihraclar olmaktadır, bu bağlamda mahkeme kararlarında ki anlamları aşağıdaki gibidir.iltisak; yani yapışıkmış gibi birlikte hareket etme, gönüllü şekilde tâbi olma, aynı yöne bakma, olayları aynı bakış açısıyla değerlendirme, eylemlerini bir grubun, örgütün ya da yapının işaretleri, talimatları, yönlendirmelerine göre geliştirme ve bunu yaparken dünyevî ya da uhrevî faydalar umma hali ile irtibat; yani bir çıkar ilişkisi nedeniyle gönüllü veya gönülsüz kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı ve görsel basın, sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak belirleme hali olarak tanımlanmıştır.irtibat ise örgütle bağlantısı olan olarak değerlendirilmektedir.You cannot copy content of this page