Denetimli Serbestlik Nedir? Kaç Yıl Altı Denetimli Serbestlik

22.07.2021
Denetimli Serbestlik Nedir? Kaç Yıl Altı Denetimli SerbestlikDenetimli serbestlik olarak adlandırılan kavram, şüpheli, sanık ve hükümlünün sosyal hayattan kopmadan cezasını infaz etmesidir. Denetimli serbestlik süresince, kişinin toplum ile olan uyumunun sağlanması gayesiyle, yükümlü açısından gereken destek bir plan ile ve kurallara uygun şekilde sağlanır.

 • Kapsamı ve kısıtları yasal bir temele dayanmakta ve kanuni bir düzen ile belirlenmektedir.
 • Suça ilişkin verilen cezalar şahsileştirilmektedir.
 • Kişiye özel denetim planı ve müdahale programı oluşturmaktadır.
 • Faili suça sürükleyen sebeplerin belirlenmesi önem arz etmektedir.
 • Mahkeme sürecinde, kişiyi (faili) tanımaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 • Failin rehabilitasyon süreci ve topluma uyumunun sağlanması öncelikli amaçtır.
 • Özgürlüğü sınırlayıcı bir nitelik taşımamaktadır.TCK 221/5 Denetimli Serbestlik Nedir?

TCK m.221/5 ile etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler için verilebilecek denetimli serbestlik tedbiri düzenlenmiştir. Uygulamada pek fazla görülmemektedir. Bir örgüt adına herhangi bir suça karışmamış olan örgüt mensubu kişi, bir örgütü dağıttığında ya da dağıtılmasını sağladığında, isteği ile teslim olur ya da yakalandığında pişmanlık gösterirse etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaktadır.

Kişi hakkında yalnızca bir kere uygulanabilen söz konusu bu tedbir için verilen süre 1 yıldır ancak somut olaya göre 3 yıla kadar uzatılması mümkündür.

Uygulanması için hükümlünün 10 gün içinde müdürlüğe başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuran hükümlü hakkında araştırma ve değerlendirme yapılarak, hükümlüye uygun bir iyileştirme faaliyeti belirlenir. Hükümlünün, müdürlük dışında başka kurum ya da kuruluşu ilgilendiren bir ihtiyacı belirlendiğinde ilgili yerlere yönlendirme de yapılmaktadır. 10 günlük süre içerisinde başvurmayan hükümlü hakkında süre bitimine kadar takip yapılmakta ve bu takip müdürlükçe gerçekleştirilmektedir.Denetimli Serbestlik Hesaplama

Bahsi geçen tedbire ait süre hesaplanırken tespit edilmesi ve dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır. Hesaplamada dikkate alınan hususlar sırasıyla şunlardır:

 • Yıl-Ay-Gün olarak ceza miktarı
 • Ceza türü (süreli hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis)
 • Suçun işlendiği tarih
 • İşlenen suçun türü (adi suçlar, TCKm.81, 102/2, 105, 188…)
 • Suçu işleyenin doğum tarihi
 • Varsa, mahsup edilecek tutukluluk ya da hükümlülük süresi
 • Tekerrüre esas olacak sabıka kaydı olup olmaması
 • Varsa, hükümlünün özel durumu (“Kimler Yararlanır?” başlığı altında açıklanan iki istisna)Denetimli Serbestliğe Uyulmazsa Ne Olur?

Denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen hükümlü, bazı kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Taahhüt edilen kurallara aykırı şekilde hareket eden hükümlü hakkında, söz konusu tedbire göre uygulanan infaz şekli sonlanmaktadır. İnfaz şeklinin sona ermesi sonucunda kişi tekrardan cezaevine gönderilmektedir. Denetimli serbestlik kurallarını ihlal eden durumlar şunlardır:

 • Tahliyeden sonra 5 gün içinde yapılması gereken başvurmanın yapılmaması
 • Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün programına hükümlünün uymaması
 • Denetimli serbestlik talebini hükümlünün geri çekmesiYou cannot copy content of this page