Maaş haczi hangi durumlarda gelir?

20.07.2021
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?

Maaş haczi uygulamasını araştıranlar ya da ilk kez duymuş olanlar haberimizden detaylı olarak bu konuyla ilgili bilgi edinebilirler. Öncelikle maaş haczinin ne olduğu ile başlayalım. Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi uyarınca yapılan, kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı iş yerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır. Bu tabii ki kişinin borcuna göre değişir.

HACZE UYGUN OLAN ŞEYLER NELERDİR?

Kısmen hacze uygun olan durumlara bakacak olursak; Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haciz olunabilir diyebiliriz.

Çalışanın özel sektör ya da devlet çalışanı olması haciz işlemlerinde fark etmiyor. Maaş haczi konulması için öncelikle borçluya bir icra takibinin açılmış olması ve o icra takibinin kesinleşmesi gerekiyor. İcra takibi kesinleştikten sonra kişinin çalışıp çalışmadığı tespit ediliyor. İcra Müdürlüğü 90 gün süre sonunda borcunu ödeyemeyen borçlu kişilere son olarak uyarı yapar ve 7 gün mühlet daha verir. Bu 7 gün ek sürede de yine kişi borcunu ödemez ise maaşına haciz gelmekle birlikte gecikme faizi ile beraber maaşının 4’te 1’i kesilir. Ancak borç nafakadan dolayı ise haczedilecek oran kişinin nafaka borcuna göre değişiklik gösterir.

MAŞ HACZİ KALKIYOR MU ? ÖNEMLİ KARAR.

Ankara’da, kamu kurumu çalışanı M.Ö., bankadan çektiği ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka da icra takibi başlatıp, yatan maaşından 4’te 1 oranında kesinti yaptı. M.Ö., Ankara Batı 1’inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, tüketici M.Ö.’yü haklı bularak, kesilen paranın iadesine karar verdi.

You cannot copy content of this page