İdari Dava Ek Beyanda Bulunma, İdari Dava Ek Beyanda Bulunma Dilekçesi

İdare Mahkemesine Bireysel Başvuru konusunda belirtmiş olduğumuz ve paylaştığımız Örnek Dilekçe ile başvuru yapan bir çok arkadaşın sorduğu İdari Dava Ek Beyanda Bulunma, İdari Dava Ek Beyanda Bulunma Dilekçesi konularını bu yazımızda paylaşıyoruz.Tarafların adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından bir tanesi olan savunma hakkını tam olarak kullanabilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 21. maddesine uygun şekilde bahsolunan dilekçenin davacıya tebliği ile dilekçe ekindeki raporu inceleyebilme imkanı tanınması suretiyle raporda yer alan hususlara karşı cevap verebilme olanağı sağlandıktan sonra bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu konu tabiki Danıştay içtihatlarında da mevcuttur.Örnek olarak dava dosyasına sonradan ibraz edilecek bir belgenin dosyaya girebilmesi koşulu; sonradan ibraz edilen belgelerin vaktinde ibraz edilmelerine imkan bulunulmadığına mahkeme tarafından kanaat getirilmesine bağlıdır. Tabi ki sonradan ibraz edilen belgeler mahkeme tarafından kabul edildikten sonra bunların karşı tarafa gönderilmesi, adil yargılanma ve savunma hakkı gereği elzemdir. İdare kendi savunmasını yaptığında davacı da ek beyanda bulunmalıdır, Aksi durum karşı tarafın adil yargılanma ve savunma hakkının ihlalini doğuracak ve kararın bozulmasına sebebiyet verecektir. İdari davalarda önemli olan husus mahkemenin bir konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla ve davaya yön vermek maksatlı olarak hem davacı hem de davalı tarafın yargılamanın devam ettiği süre boyunca ek beyanlarını sunabilmelerinin hukuki olarak uygun olması durumudur. Her davada olduğu gibi taraflar mahkemenin dikkatini çekmek ve haklılıklarını göstermek amacıyla yargılama aşamasının her safhasında ek beyan dilekçelerini mahkemeye sunabilirler.Örnek verecek olursak, İstanbul’da görülen bir davada ek beyan dilekçesi göndermek isteyen bir kişi Ankara dışında ikamet ediyor ya da bulunuyorsa bulunduğu yer nöbetçi idare mahkemesinden davanın görüldüğü idare mahkemesine gönderilmek üzere beyan dilekçesini bulunduğu yer idare mahkemesine teslim edebilir. Bu durumda muhabere yoluyla dosyalar bulunulan yer nöbetçi idare mahkemesi tarafından davanın görüldüğü yer idare mahkemesine gönderilecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise beyan dilekçesinin verildiği tarihin davanın görüldüğü mahkemeye ulaşma anı değil, bulunulan yerdeki nöbetçi idare mahkemesine ek beyanın teslimi tarihidir. Nitekim bu durum dilekçeler teatisinde de geçerli olup dilekçenin verildiği tarih dilekçelerin esas mahkemeye ulaşıtırlması için nöbetçi idare mahkemesine teslimi tarihidir. İş bu nedenle idare mahkemelerinde davacı ve davalı taraflar davanın devam ettiği süre içinde her zaman beyan dilekçesi verip adil yargılanma ve savunma haklarını kullanabilirler.İdari Dava Ek Beyanda Bulunma Dilekçe Örneği

XXXXX İdare Mahkemesi Başkanlığına

Dosya No: 2021/XXX

Beyanda Bulunan Davacı: XXXXX

Davalı: XXXX

Konu: 2021/XXX Davanın içeriğine ilişkin birtakım beyanlarımızın sunulması

Açıklamalar: Davalı idarenin Sayın Başkanlığınıza sunmuş olduğu soruşturma dosyası içerikleri hakkında şahsımı savunabilmem adına, aşağıda belirteceğim hususların da dosya kapsamında değerlendirilmesi adil bir yargılama için elzemdir, bu sebeple bu belgeyi dosyaya eklenmesi ve dosya kapsamında değerlendirilmesi için Sayın Başkanlığınıza sunuyorum.

  1. idarenin bu haksız eylemine dair sunduğu savunmayı okudum ve tarafıma bir nüshası verilmeyen bu haksız eylemden dolayı …………………… …………………
  2. İdare görev sürem boyunca sarf ettiğim üstün başarıyı ve ödüllendirmelerimi gözardı ederek …………………..
  3. ……

bu şekilde savunmanızı sıralayarak en sonuna da aşağıdaki gibi isim soyisim tarih ve imza atarak mahkemeye sunabilirsiniz.

Beyanda Bulunan Davacı adı soyadı ve imzası ve Tarih

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın