EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARININ ASKERLİK İŞLEMLERİ


EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARININ ERTELEMELERİ

1.Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

 1. Ertelemesi yapılacak olanların bilgileri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, İçişleri Bakanlığınca elektronik ortamda bildirilir.
 2. Muafiyete esas olan on yıllık erteleme süresi içerisinde; herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilenlerin ertelemeleri iptal edilir. Bunlar Askeralma Kanununun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.
 3. Ertelemesi yapılmış olanlardan erteleme hakkını kaybedenlerin bilgileri İçişleri Bakanlığınca elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir. Bunların ertelemeleri iptal edilerek statülerine göre askerlik işlemlerine kaldığı yerden devam edilir.
 4. Fiilî askerlik hizmeti başladıktan sonra birinci fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin ertelemeleri yapılmaz. Bunlar tabi oldukları askerlik hizmet süresini tamamlamak zorundadır.
 5. Erteleme şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıtmadığı halde askerliği ertelendiği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, erteleme işlemi yapılmadan önceki durumları, erteleme şartlarını kaybettiği tespit edilenlerin ise erteleme şartlarını kaybettikleri tarihteki durumları dikkate alınarak yürütülür. Erteleme işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 6. Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARININ MUAFİYETLERİ

1.Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensubu olarak on yıllık hizmet süresini kamu görevinden sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

 1. Muafiyete esas on yıllık hizmet süresi, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. Bu sürenin hesabı, Askeralma Yönetmeliğinin Ek-17’nde bulunan Emniyet Hizmetleri Sınıfı İçin Fiilî Çalışma Süresinden Sayılan ve Sayılmayan Hallerde belirtilen esaslara göre yapılır.
 2. Muafiyet işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yürütülür. Ayrıca hizmet süresini tamamlayarak muafiyet hakkını kazananlar için İçişleri Bakanlığınca Askeralma Yönetmeliğinin Ek-18’nde bulunan Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personel İçin Muafiyet Teklif Belgesi 5070 sayılı Kanun kapsamında elektronik imzalı olarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubelerine gönderilir.
 3. Nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubelerince; haklarında Askeralma Yönetmeliğinin Ek-18’nde bulunan Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personel İçin Muafiyet Teklif Belgesi gönderilenlerin kayıtları kontrol edilerek uygun olanlara muafiyet işlemi yapılır.
 4. Muafiyet şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıtmadığı halde hakkında muafiyet işlemi yapıldığı tespit edilenlerin askerlik işlemleri, muafiyet işlemi yapılmadan önceki durumları dikkate alınarak yürütülür. Muafiyet işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 5. Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın