Gine ile ilgili bilgiler

14.04.2021
Gine ile ilgili bilgiler

Konum: Afrika kıtasının batı bölümünde yer alır.

Komşuları: Senegel, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine Bissau.

Başkenti: Conakry.

Etnik Grupları: %40 Fulbeler, %30 Malinkeler, %20 Susular, %10 Diğer.

Vize: Türkiye’den vizeli gidiş zorunludur.

Resmi Dili: Fransızca.

Din: %85 İslam, %8 Hrıstiyan, %7 yerel din.

Yönetim Şekli: Cumhuriyet. (Başkanlık Sistemi) 

Para Birimi: Gine Frangı (GNF)

Yüzölçümü: 245.836 km2

Nüfus: 12.414.293 kişi (2018)

Saat: Türkiye’den 3 saat geride.

Yemek Kültürü: Et, balık ve tavuk yaygın olarak tüketilmektedir.

Ekonomi: Dünyanın en fakir ülkeleri arasındadır.

Şehirleri: 35 Şehir mevcuttur. Bunlardan bazıları: Konakri, Dabola, Faranah, Boffa, Fria, Dalabe, Labe.

İklim: Tropikal iklim hakimdir.

Tarihçe: 1885 yılında Conakry Fransa valisinin Gine’deki ilk yerleşim yeri olmuş, burada bulunan valilik 1893 yılına kadar Fildişi Sahili’nde bulunan Dahomey için de sorumlu olmuştur. Almanya’nın bu bölgede hak sahibi olduğu Kapitaï ve Koba bölgelerinden 24 Aralık 1885 tarihinde Fransa lehine çekilmesi ile bölgede tam bir hakimiyet kuran Fransa, Berlin Konferansı sonucu 15 Mayıs 1886 tarihinde Portekiz ile anlaşarak bölgedeki sınırların tam olarak çizilmesine olanak sağlamıştır. Bölge 1892-1893 döneminde Fransız Batı Arikası içerisinde yer alan bir koloni olduğu ilan edilmiştir. 1897 yılından itibaren her bir kişiden alınan vergiler, o dönemki yönetimin en önemli vergi gelir kaynağını oluşturmaktaydı. Fransa yönetimi altındaki bölgelerde hakimiyeti tam olarak sağlama amacını hedeflemiş, bölgelerindeki liderleri bu konuda yeterli gördüğü takdirde yönetime devam etmesini sağlıyor, yeterli kapasitede görmediği liderleri de hemen değiştiriyordu.

Fransa diğer birçok Afrika sömürge bölgelerinde olduğu gibi Gine’de de elde edilen her toprağın kendilerinin kazandığı ve sahip olduğu toprak olarak görmekteydi. 1904 yılında bölgede bulunan tüm boş yani kullanılmayan ya da üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan tüm toprak parçalarını Fransa toprağı ilan etmiştir.

1925 yılından itibaren bölgedeki yerel halkın da koloni yönetiminde yer alması konusunda adımlar atılmış lakin bu girişim herhangi bir etki yaratmamıştır.

Fransa Sömürge Dönemi 1939-1958

Fransa anakarasının Almanya tarafından işgal edilmesi sonucu Fransız Batı Afrikası üyeleri, Almanya ile işbirliği içerisinde olan Vichy Hükümeti ile Londra’da Özgür Fransa’nın sürgündeki hükumetinin lideri Charles de Gaulle arasında tercih yapmak zorunda kalmış, Charles de Gaulle hükumetini destekleyen Fransız Ekvatoral Afrikası hariç Fransız Ginesi’nin de dahil olduğu diğer tüm bölgeler Vichy yönetimini destekleme kararı almışlardır. Bu gelişmeler neticesinde Gine’de de Almanya’da sürdürülen politikaların bir yansıması olarak sömürge bölgelerinde ırkçı yasalar kabul edilmiş, sadece beyazlar ibaresinin olduğu tabelalar bölge genelinde asılmış, siyahilere yönelik ayrımcı bir politika izlenmiştir. Almanya’nın ve böylece Vichy rejiminin savaşı kaybetmesi neticesinde de bu tür ırkçı ve ayrımcı faaliyetlere bölgede son verilerek eski düzene geri dönülmüştür.

27 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen ve ordu mensuplarının katılmasının yasaklandığı devlet başkanlığı seçimleri Gine’nin bağımsızlığını kazandığı 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk bağımsız seçimler olarak kayda geçmiş, 24 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunun sonuçlanması sonrasında ortaya çıkan birçok şikayet nedeniyle ikinci tur seçimleri birçok kez ertelenmiştir. Bu ertelemeler olaylara neden olmuş 24 Ekim 2010 tarihinde planlanan ikinci tur seçimlerinin yapılmaması ile birlikte bu iki üyenin mensubu olduğu Fulbe ve Malinke etnik grupları arasında ölümlü çatışmalar yaşanmış, bu olaylar neticesinde ordu toplantı ve gösteri yasağını devreye almıştır. İkinci tura kalan eski başbakanlardan Cellou Dalein Diallo ile uzun süreli muhalefet liderlerinden Alpha Condè arasında yaşanan çekişme 7 Kasım 2010 tarihinde yapılan seçim ile noktalanmış, Alpha Condé bu seçimlerden başarılı çıkarak Gine’nin yeni cumhurbaşkanı olmuştur. (Kaynak: wikipedia.org)

You cannot copy content of this page