Dağlık Karabağ ile ilgili bilgiler

01.04.2021
Dağlık Karabağ ile ilgili bilgiler

Konum: Güney Kafkasya bölgesindedir. Azerbaycan’a bağlıdır.

Komşuları: Ermenistan, Azerbaycan ve İran.

Başkenti: Hankendi.

Etnik Grup: %95 Ermeniler, Diğerleri Süryaniler, Rumlar ve Kürtler.

Vize: Vize ile gidilir.

Resmi Dili: Ermenice.

Dini: İslam ve Hristiyanlık.

Yönetim Şekli: Tanınmayan Başkanlık Sistemi. (Başkan ve Başbakan)

Para Birimi: Ermeni Dramı.

Yüzölçümü: 3,170 km2

Nüfus: 146.573

Saat: Türkiye’den 1 saat ileride.

Yemek: Karabağ Böreği, Sebzeli Pilav, Börek çeşidi olan Jengyalov Hats, Feseli, Cızbız.

Ekonomi: Ekonomik kalkınması tam olan ülkeler grubunda değildir.

Sağlık: Sağlık alt yapısı sistemli değildir.

Eğitim: Siyasi sorunlar ve çatışmalar nedeniyle eğitim alt yapısı oturmamıştır. Karabağ Devlet Üniversitesi ve Erivan Üniversitesi mevcuttur.

Şehirleri: Hankendi, Askeran, Hadrut, Şuşi.

Tarihçe: Kasım 1989’da SSCB Yüksek Sovyeti Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın özerkliğini kaldırılıp doğrudan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmasına dair karar almıştır. Fakat Sovyetlerin politikası ters etki yaratmış ve Aralık 1989’da Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti ile Karabağ Ulusal Konseyi’nin ortak oturumu,  Moskova’nın kararını geçersiz sayarak Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın Ermenistan ile birleştiğini açıklamıştır.

Şubat 2017’de gerçekleştirilen 2017 Dağlık Karabağ Cumhuriyeti anayasa değişikliği referandumu ile seçmenin %90’ının onayı ile ülke ismi değiştirilmiş ve yarı başkanlık yönetim sisteminden tam başkanlık yönetim sistemine geçilmiştir.

27 Eylül 2020 itibarıyla başlayan 2020 Dağlık Karabağ Savaşı veya 2. Dağlık Karabağ savaşı, 10 Kasım 2020 günü Rusya arabuluculuğu ile imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde sonlandırıldı. Azerbaycan’ın rayon olarak adlandırdığı ve Ermeni güçleri tarafından işgal altında tutulan idari bölgeler, Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Ancak geçmişte Ermenilerin işgali altında bulunan Laçin bölgesinde 5 kilometre derinliğe sahip bir koridor ile Karabağ veya Ermenilerin adlandırması ile Arthas’a bağlantı sağlanacak. Hankendi gibi nüfusun önemlice bir kısmı Ermenilerden oluşan şehirler Ermenistan’ın, Şuşa gibi geçmişte nüfusun önemli bir kısmını Türklerin oluşturduğu şehirler ise Azerbaycan’ın kontrolünde olacak. (Kaynak: wikipedia.org)

You cannot copy content of this page