Çekya ile ilgili bilgiler

01.04.2021
Çekya ile ilgili bilgiler

Konum: Orta Avrupa ülkesidir.

Komşuları: Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya bulunur.

Başkenti: Prag.

Etnik Gruplar: Nüfusun %94,2’si Çek’ler’den oluşur. Slovaklar (%1,9) ve Almanlar (%0,4) oranındadır. Ayrıca ülkede az sayıda Polonyalılar da mevcuttur.

Vize: Türkiye’den vizeli gidiş gerekmektedir.

Resmi Dili: Çekce.

Dini: Ateist nüfus oldukça fazladır. Din inancı olmayanların oranı %60, Hristiyanlık %21 ve diğer inanış grupları.

Yönetim Şekli: Üniter Parlamenter Cumhuriyet (Başkan ve Başbakan)

Para Birimi: Çek Korunası.

Yüzölçümü: 78.866 km2

Nüfus: 10.637.794 kişi (2018)

Saat: Türkiye’den 1 saat geridedir.

Yemek: Rosta, Dumpling ve gulaş önemli yemeklerindendir. Et türleri oldukça fazla tüketilmektedir.

Ekonomi: Gelişmiş ülkeler sınıfındadır.

Sağlık: Modern sağlık alt yapısına sahiptir.

Eğitim: Kaliteli ve başarılı eğitim sistemi mevcuttur.

Şehirleri: 13 İl bulunmaktadır. (Bunlardan bazıları: Prag, Merkez Bohemya, Güney Bohemya, Pilsen, Karlovy Vary, Moravya-Silizya, Güney Moravya)

İklim: Dört mevsimin yaşandığı ılıman kara iklimi hüküm sürmektedir. Tatil için yaz ayları tercih edilebilir.

Tarihçe: Günümüzdeki Çekler’in ataları 5. yüzyılda Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa’ya göç etmiş Slavlardır. 8. yüzyılda bölgede Büyük Moravya Prensliği kuruldu. 874 yılında Çek kökenli I. Bořivoj, Hristiyanlığı kabul ederek Büyük Moravya Prensliği’nden bağımsızlığını ilân etti ve böylece ilk Bohemya devleti ortaya çıktı. I. Bořivoj’un kurduğu Přemyslovců Hanedanı, Bohemya’yı orta çağın sonuna kadar yönetti. Orta Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Bohemya,Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun bir parçasıydı.

Mezhep kavgalarından dolayı çıkan 15. yüzyıldaki Hussit Savaşları ve 17. yüzyıldakiOtuz Yıl Savaşları Bohemya halkına büyük zararlar verdi. 16. yüzyıldan itibaren bölge Habsburglar’ın yönetimi altına girdi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu zayıfladıkça Bohemya, önce Avusturya İmparatorluğu sonra da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı sonunda yıkılınca 1918 yılında; Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya ve Karpat Rutenya birleşerek Çekoslavakya adında bir ülke haline geldi.

II. Dünya Savaşı başladıktan sonra Slovakya, Nazi Almanyası’yla anlaşarak Çekoslovakya’dan ayrıldı. 9 Mayıs 1945 tarihinde, Sovyetler Birliği ve Amerikan birlikleri ülkeye girerek ülkedeki Alman işgaline son verdiler. Çekoslovakya tekrar birleşti. 1948 yılında yönetim, komünistlerin eline geçti. Bu tarihten sonra Çekoslovakya, 41 yıl boyunca Doğu Bloku’nda yer aldı. (Kaynak: wikipedia.org)

You cannot copy content of this page