Bulgaristan ile ilgili bilgiler

30.03.2021
Bulgaristan ile ilgili bilgiler

Konum: Balkanlarda Doğu Avrupa ülkesi.

Komşuları: Batısında Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğusunda Karadeniz, kuzeyinde Romanya, güneyinde Yunanistan güneydoğusunda Türkiye bulunur.

Başkenti: Sofya.

Etnik Gruplar: %84,4 Bulgarlar, %11 Türkler, %3,4 Romalılar, %1,6 Diğer.

Resmi Dili: Bulgarca.

Din:  %87 Hristiyan, %12 Müslüman, %1 Diğer inanç gruplar.

Dil: Bulgarca.

Yönetim Şekli: Üniter Parlamenter Demokrasi.

Para Birimi: Bulgar Levası.

Yüzölçümü: 110.994 km2

Nüfus: 7.050.034

Saat: Türkiye ile aynı.

Yemek: Türk mutfağı ile hemen hemen aynı.

Ekonomi: 2000’li yıllardan sonra Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldı.

Sağlık: Sağlık alt yapısı mevcuttur.

Eğitim: Okuma yazma bilenlerin oranı oldukça fazladır. Türkiye ile benzer bir eğitim sistemine sahiptir.

Şehirleri: 46 Şehir mevcuttur. Bazıları: Sofya, Filibe, Varna, Burgaz, Rusçuk, Eski Zağra, Plevne, Sliven, Hacıoğlu Pazarcık (Dobriç), Şumnu.

İklim: Kış ayları soğuk, Yaz ayları sıcak. Tatil için Haziran ve Eylül ayları arası tercih edilebilir.

Tarihçe:

Bulgaristan’ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır. Milatla birlikte ülke önce Roma İmparatorluğu, sonraysa Bizans İmparatorluğu egemenliğine girer.

Bizans İmparatorluğu yıkılıncaya değin Bizans ile savaşıp hâkimiyet alanlarını genişleten Bulgarlar, 1018-1186 yılları arasında yeniden Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir. 14. yüzyılda Türklerin Rumeli’ye çıkmasından sonra bağımsızlıklarını yitirerek Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlaması ve Çarlık Rusyası’nın da desteğiyle, Balkanların tümünde olduğu gibi Bulgaristan’da da ulusal kurtuluş hareketi alevlenmiş, 93 Harbi’nden yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti, Bulgaristan’ı 3 Mart 1878 tarihinde içişlerinde bağımsız bir Prenslik olarak, 5 Ekim 1908 tarihinde ise tam bağımsız Çarlık olarak tanımıştır.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlılarla aynı cephede savaşa katılan Bulgaristan, II. Dünya Savaşı’na da Almanya saflarında katılarak her iki savaştan da yenilgiyle çıkmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın ardından Balkanlar’da ilerleyen Sovyet ordusunun da yardımıyla Georgi Dimitrov önderliğinde sosyalist rejime geçen ülke, soğuk savaş yıllarında Varşova Paktı’nın üyesi olarak kalmıştır.

Doğu Bloku’nun çözülmesiyle 1990 yılında sosyalist rejimin yıkıldığı Bulgaristan, komşusu Türkiye ile olan ilişkilerini oldukça olumlu bir temele oturtmuştur. Ülke 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği’ne katılmıştır. (Kaynak: Wikipedia.org)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page