Brezilya ile ilgili bilgiler

30.03.2021
Brezilya ile ilgili bilgiler

Konum: Güney Amerika ülkesi. Kıtanın en büyük ve en kalabalık ülkesi.

Komşuları: Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası.

Başkent: Brasìlia.

Etnik Grup: %47,73 Beyaz, %43,13 Melez, %7,63 Siyah, %1,09 Asyalı, %0,43 Kızılderili.

Resmi Dil: Portekizce.

Din: %86,80 Hristiyan, %2 Spiritist, %3,2 diğer dinler, %8 dinsiz.

Yönetim şekli: Federal Başkanlık.

Para Birimi: Real.

Yüzölçümü: 8.515.767 km2

Nüfus: 210.147.125 (2019)

Saat: Türkiye’den 6 saat geride.

Yemek: Birçok ülke mutfağına hakimdir. Kendi yemek çeşitlilikleri de oldukça fazladır. Et ürünleri fazla tüketilir. Kahve çeşitliliği ile ünlüdür. Baharat, Sos, Hindistan Cevizi ve Palmiye Yağı yoğun olarak kullanılmaktadır.

Ekonomi: Gelişmekte olan ülkeler arasında.

Sağlık: Sağlık sistemi geniş değil.

Eğitim: 8 yıllık zorunlu eğitim mevcuttur.

Şehirleri: 115 Şehir mevcuttur. Bazıları Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasìlia, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre.

İklim: Bölgelere göre değişkendir. Tatil için en uygun zaman Aralık ve Mart ayları arasıdır.

Tarihçe: 21 Nisan 1500 tarihinde Portekizli bir gemici olan Pedro Alveras Cabral, Hindistan’ gittiği düşüncesiyle Güney Amerika’ya ayak bastı ve ülkeyi Portekiz kralı adına zaptettiğini ilan etti. 1530 yıllarında Martin Alfonso de Sousa liderliğindeki bir keşif gezisi esnasında, stratejik noktalar olan yerlere, Rio de Janerio ile bir yıl sonra da bugünkü Santos şehrinin banliyosü olan Sao Vicente şehirlerini kurdular. Piratiningo şehri de 1532 yılında Sao Vicente yakınlarında yüksek bir bölgede kuruldu. Portekizlilerin İspanya hâkimiyetine girdiği 1580’den 1640 tarihine kadar Brezilya bir İspanya sömürgesi oldu. 1640’ta Portekizliler Brezilya’yı tekrar ele geçirdiler. Hükûmet merkezi 1763’te Salvador’dan Rio de Janeiro’ya taşındı. Zira burası coğrafi ve stratejik bakımdan merkez olmaya daha uygundu.

1698 yılında Sao Paulo’da bol miktarda altın bulundu. Daha sonra iç kesimlere Amazon havzasına yapılan keşif gezileri sonucu altından başka madenler de bulundu. Bölgede çeşitli feodal gruplar ortaya çıktıysa da fazla yaşamayıp yeniden birlik sağlandı.

1572 yılında Brezilya’yı yönetim bakımından Salvador ve Rio de Janerio’dan ibaret olmak üzere ikiye ayıran sistem, 17. yüzyıl çeyreğine kadar devam etti. 16 ile 17. yüzyılda İspanyollar, İngilizler, Fransızlar ve Almanlar zaman zaman bu bölgeyi ele geçirmek istedilerse de muvaffak olamadılar. 1807’de Portekiz’in Napolyon Bonapart tarafından işgal edilmesi üzerine kral ailesi ve devletin bazı ileri gelenleri Brezilya’ya kaçtılar ve ertesi sene hükûmet merkezini Rio de Janeiro’da kurdular.Bu esnada Brezilya’nın nüfusu 2.500.000 olup bunun 400.000’i beyaz 1.300.000 siyahi ve 800.000’ini yerli halk teşkil ediyordu. Siyahiler büyük şekerkamışı çiftliklerinde ve madenlerde çalıştırılmak üzere 1538 yılında Afrika’dan köle olarak getirilmişlerdi. 1819’da Napolyon’un Avrupa devletlerine yenilmesi üzerine Portekiz Kralı VI. João, oğlu Dom Pedro’yu, Brezilya Genel Valisi bırakarak Portekiz’e geri döndü.

1822’de Portekiz parlamentosu ilk koloni statüsüne geri dönmek isteyince, Brezilyalılar, Dom Pedro Jose Boni Facia de Andrada Silvan’ın liderliğinde bağımsızlık hareketlerini başlattılar ve 7 Eylül 1822’de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kurulan Brezilya İmparatorluğu 1824’te liberal bir anayasa kabul etti. Düzensiz savaşlardan sonra Portekizliler Brezilya’nın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldılar. Brezilya İmparatorluğu 1889 yılına kadar sürmüştür.

Latin Amerika’da uzun süre krallıkla idare edilen tek ülke Brezilya idi. 1831 yılında Dom Pedro, oğlu İkinci Dom Pedro’ya tahtı terk etmek zorunda bırakıldı. İkinci Dom Pedro zamanında modern Brezilya’nın temelleri atıldı. 1888’de 800.000 köylüye hürriyet verildi. 1889’da kansız bir darbe ile krallık idaresi yıkılarak cumhuriyet idaresi kuruldu. 15 Kasım 1889’da yapılan askerî darbeyle İmparator II. Pedro iktidardan indirilip 1822’den beri monarşiyle yönetilen ülkede cumhuriyet ilan edildi ve darbenin lideri Manuel Deodoro daFonseca ülkenin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1914’te siyasi birliği temin eden Brezilya, bütün dünya ülkeleri tarafından tanındı. (Kaynak:Ç Wikipedia.org)

You cannot copy content of this page