Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu

Söz konusu yönetmelik kolluk personelin mutlaka okuması gereken bir yönetmeliktir.

Yazışma hakkında gerekli kısa bir tablo aşağıdadır.

Yönetmeliğin tamamını https://www.tccb.gov.tr/resmiyazisma adresinden okuyabilirsiniz.

-Kamu kurumları, kamu niteliği olmayan tüzel kişilikler ile yaptıkları yazışmalarda “Rica ederim.” ibaresi ile bitirilmelidir.

– Kılavuza göre “Bilgilerinizi rica ederim.” kullanımı resmi yazışmalardan kaldırılmıştır. İlave olarak, resmi yazışmalarda üst makamlara sunulan tekliflerde, “Takdirlerinize arz ederim.“, “Tensiplerinize arz ederim.” gibi kullanımlar kılavuzda yer almamaktadır

Resmi yazışmalarda oldukça ehemmiyet verilen “Arz/Rica Durumu” ilgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 12 nci fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde;

a)Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden alt makamlara “… rica ederim.”, üst ve aynı düzeydeki makamlara “… arz ederim.” ibaresiyle bitirilir.

b)Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalar “… Arz ve rica ederim.” veya “… arz/rica ederim.” ibaresiyle bitirilir.

c)Muhatap kısmında ikinci satırda parantez içerisinde birim veya idare ismi belirtilen yazışmalar, birinci satırda yer alan muhatap idare dikkate alınarak arz veya rica ibarelerinden uygun olanı ile bitirilir.

ç)1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi gereğince bakanlıklarla yapılan yazışmalar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından veya adına imzalandığında “Rica ederim.” ibaresiyle bitirilir.

d)Belge, imza yetkisini devreden makam adına imzalandığında, yetkiyi devreden makamın hiyerarşik durumu dikkate alınarak arz veya rica ibarelerinden uygun olanı ile bitirilir.

e)Muhatabı gerçek kişi olan yazışmalar “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

Arz/Rica durumuyla ilgili, yönetmelikte yer alan hükümler kılavuzda ve eğitim videolarında daha ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

GEREĞİ VE BİLGİ İFADELERİNİN KULLANIMI

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Hiyerarşi Yönünden Alt İdare veya Birimle Yapılan Yazışmalarda

Bilgilerini rica ederim.

Gereğini rica ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Hiyerarşi Yönünden Üst ve Aynı Düzeydeki İdare veya Birimle Yapılan Yazışmalarda

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Hiyerarşi Yönünden Üst, Aynı ve Alt Düzeydeki İdare veya Birimle Yapılan Yazışmalarda

Gereğini arz ve rica ederim.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın