Benin ile ilgili bilgiler

26.03.2021
Benin ile ilgili bilgiler

Konum: Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir.

Komşuları: Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso.

Başkenti: Porto Novo.

Resmi Dili: Fransızca.  Resmi dilin yanı sıra ülke genelinde yerel diller de kullanmaktadır.

Dini: Hristyanlık yaygın dindir. Müslümanların oranı %24,4

Yönetim Şekli: Çok Partili demokrasi.

Para Birimi: CFA Frankı.

Yüzölçümü: 112.622 km2

Nüfus: 11.733.059

Saat: Türkiye’den 1 saat geridedir.

Yemek Kültürü: Tavuk, Keçi eti yemekleri, Pilav, Fasulye.

Ekonomi: Gelişmemiş ülkeler Grubunda.

Sağlık: Benin genelinde gıda ve tıbbi malzeme ihtiyaç sıkıntısı yüksek düzeyde yaşanmaktadır.

Eğitim: Ülke genelinde 15 yaş ve üzerinde olan nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı 2010 verilerine göre %42.4 düzeyindedir. 

Başlıca Şehirleri: Kandi, Natitigou, Ouidah, Parakou, Savalou, Aplahoué.

İklim: Ekvator iklimi hakimdir.  Tatil için Şubat, Mart ve Nisan arası tercih edilebilir.

Tarihçe: Günümüzde Benin’in var olduğu topraklarda 17. yüzyılda Dahomey Krallığı’nın büyük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Bu bölgeye 1805 yılında Napolyon Bonapart’ın emri doğrultusunda el koyan Fransa askerleri bölgeyi Fransa İmparatorluğu’na bağlı bir bölge konumuna getirdiler. 1814 yılında Birleşik Krallık ile sömürge bölgeleri hakimiyeti adına yaşanan çekişmenin kaybedilmesi neticesinde bölgeyi Birleşik Krallık’a bırakmak zorunda kalan Fransa, 1863 yılında ikinci imparatorluk dönemini yaşadığı bir dönemde bölgenin güneyinde yer alan Porto Novo Krallığı’nı himayesi altına alarak tekrar bölgede söz sahibi olmuştur. 1868 yılında Cotonou bölgesi için de himaye antlaşması yapan Fransa, 1879 yılından itibaren de söz konus bölgelerin kuzey kısımlarına da el koyarak hakimiyet alanını genişletmiştir.

1890’lı yıllardaDahomey Krallığı’nın varlığına son verilmesi ile birlikte günümüzde Benin’in olduğu bölge 1899 ile 1960 yılları arasında başkenti Dakar olan Fransız Batı Afrikası’nın bir parçası haline getirilmiştir. Dahomey’in tahtta olan son kralı Béhanzin bu olaylar neticesinde Karayip’te bulunan Martinik adasına sürgüne gönderilmiştir. Bölgenin ele geçirilmesi döneminde özellikle Fransa adına savaşan Senegal askerleri tarafında gerçekleştirilmiş, bölgenin hakimiyetini sağlamak adına daCotonou’da liman inşa edilmiştir. II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde önceleri Vichy Fransası’na bağlı kalan bölge 1942 yılında Charles de Gaulle önderliğindeki bağımsız Fransa’ya bağlanmıştır.

Dördüncü fransa Cumhuriyeti anayasının hazırlandığı dönemde denizaşırı bölgelerin de Fransız Birliği kapsamında meclise ve senatoya temsilci göndermesi karara bağlanmış, bu doğrultuda da 1945 ile 1960 yılları arasında bölgede temsilci göndermiştir. Beşinci Fransa Cumhuriyeti anayasasının 4 Aralık 1958 yılında kabul edilmesi ile birlikte özerk bir bölge konumuna kavuşan Dahomey, kendi parlamentosunu oluşturmuştur. Özerk bölgenin ilk hükûmet başkanlığına Sourou – Migan – Apithy seçilmiş, 1959 yılında yenilenen seçimlerde de bu göreve Coutoucou Hubert Maga seçilmiştir. (Kaynak: Wikipedia.org)

You cannot copy content of this page