Maaşa haciz konması

Öncelikle Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi uyarınca yapılan, kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır.

Devlet memurlarına geçmeden önce şunu belirtelim İş Kanunu’na göre; işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. İşçinin borçları yüzünden maaşı haczedilse de bu miktar tüm maaşın dörtte birinden az olmak zorundadır. Bu konuda tek bir istisna bulunmaktadır.İşçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

Devlet memurlarınında maaşı haczedilebilmektedir,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda haczedilemeyecek ödeme unsurları belirtilmiştir. Kanunun 203. maddesine göre aile yardımı ödenekleri (eş ve çocuk yardımı borç için haczedilemeyecektir. Aynı Kanunun 208. maddesi kapsamında ödenen ölüm yardımı ödeneğinin de borç için haczedilmesi mümkün bulunmamaktadır.Yol gideri, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından oluşan harcırah ödemelerinin de 6245 sayılı Harcırah Kanununun 61. maddesine göre haczedilmesi mümkün değildir. Maaşın en az 4 te 1 i hazcezdilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın