Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Kişinin kendine özgü yaşayışı, görüntüsü, sesi, kişisel verileri, konutu, yaşama tarzı, aile hayatı, cinsel hayatı, özel hayat olarak nitelendirilmektedir.

Anayasanın 20. Maddesinde özel hayatın gizliliği korunmaktadır.

“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ile de bu hak koruma altına alınmıştır.

“Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.”

Kişilerin özel hayatını korumayı amaçlayan bu suç tipi Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde düzenlenmiştir. Suçun oluşması için kişinin özel hayatına dair veri ve bilgilerin kişinin isteği dışında ifşa edilmesi gerekir.

TCK Madde 134

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın