Antigua ve Barbuda nerde, nasıl bir ülke?

23.03.2021
Antigua ve Barbuda nerde, nasıl bir ülke?

Karayip Denizi’nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi. Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelir.

Başkenti, Antigua adasındaki St.John’s’tur.

Yönetim şekli: Parlamenter Sistem, Federal Anayasal Monarşi. (Kraliçe, Genel Vali, Başbakan) Antigua ve Barbuda anayasal bir monarşidir Birleşik Krallık monarkı Antigua ve Barbuda’nın itibarî (nominal) hükümdarıdır ve ülke bir genel vali tarafından temsil edilir. Yürütme yetkisi başbakan liderliğindeki bakanlar kurulundadır. Ülkede ilköğretim ve okul öncesi eğitim zorunludur.

Resmi Dil: İngilizce.

Para Birimi: Doğu Karayip Doları.

Nüfus ve Din: Ada halkının çoğunluğu Afrika kökenli siyahîlerden oluşur. Nüfusun büyük kısmı başkent St. John’s’da yaşar. Nüfusun 3/4’ü protestan Hristiyanlardan oluşur. Bunların da 1/3’ü Anglikan’dır. Adada ayrıca Katolik, Metodist ve ve Moravya kilisesi mensupları da bulunur.

Yüzölçümü: 440 km2

Nüfus: 96.286 (Doksanaltıbinikiyüzseksenaltı) (2018 verilerine göre)

Etnik Grup: %91 Siyahi, %1,4 diğer.

Ekonomi: Ülkede ana geçim kaynağı olan ziraatin yerini günümüzde turizm almıştır. Antigua ve Barbuda ekonomisi hizmet tabanlıdır ve turizm ve devlet hizmetleri, temel istihdam ve gelir kaynaklarını temsil etmektedir. Turizm, doğrudan veya dolaylı olarak GSYİH’nın yarısından fazlasını oluşturmaktadır ve döviz aynı zamanda Antigua ve Barbuda’da ana kazancıdır. Artan turizm gelirleri ve 2013’te devlet eliyle uygulamaya konulan yatırımla vatandaşlık programının etkisiyle yıllık ülkeye giren para yükseliş göstermiş ve gayrimenkul endüstrisini de canlandırmıştır. Geçmişte Antigua’da bol miktarda üretilen şeker bugün yok denecek kadar az üretilir. Barbuda adasında ise hiçbir zaman şeker üretimi yapılmadı. Ada halkı balıkçılık ve kendine yetecek kadar tarım ile uğraşır. Adadaki geleneksel toprak sahipliği sistemi, turistik yapılaşmanın tehdidi altındadır. Ülkede başta narenciye, mango ve patlıcan olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilir. Ekonomide üretim küçük bir rol oynar. Ziraat ürünlerinin işlenmesinin yanı sıra çeşitli tekstil ürünleri ve beton blok üretilir. St. John’s şehrinde uluslararası bir havaalanı bulunur.

Tarihçe:

Kristof Kolomb, 1493’teki ikinci seyahatinde Antigua’ya çıkmış ve İspanya’daki Santa Maria de la Antigua kilisesine atfen adaya Antigua adını vermiştir. 1632 yılında İngiliz kolonisi haline geldi. 1666’daki kısa süreli Fransız işgaline rağmen İngiliz idaresinde kaldı. İlk İngiliz yerleşimciler bölgenin en eski sakinlerinden Karayip yerlilerinin saldırılarına da maruz kaldılar. Adada önceleri tütün yetiştirilirken 17. yüzyılda, daha kârlı olan şeker üretimine geçildi.

1666 yılında Barbuda da İngiliz kolonisi hâline getirildi. Monark, 1685 yılında adayı Codrington ailesine verdi. Ada bir köle yetiştirme merkezi olarak planlanmıştı ancak bu plan gerçekleşemedi; zira buraya yerleştirilen köleler kendi düzenlerini kurarak yaşamaya başladılar.

1834 yılında köleliğin kaldırılması şeker üretimini sıkıntıya soktu. 1843 depremi ve 1847 kasırgası adaların ekonomisinin iyice kötüleşmesine neden oldu. 19. yüzyılın sonunda Barbuda tekrar kraliyete devredildi zamanla tamamen Antigua’ya bağlandı. 1956 yılında Rüzgâraltı Adaları kolonisi dağıldı ve 1958 yılında Antigua Batı Hint Federasyonuna katıldı. Bu federasyon 1962’de dağıldı ve 1967’de Birleşik Krallık hükûmeti, Antigua’ya içişlerinde bağımsızlık veren 1967 Batı Hint Yasası’nı çıkardı. Dışişleri ve savunmadan ise Birleşik Krallık sorumluydu.

1970’lerde başbakan George Walter önderliğinde başlatılan tam bağımsızlık hareketi 1981’de Antigua ve Barbuda’nın bağımsızlık kazanması ile sonuçlandı. Vere Bird bağımsız devletin ilk başbakanı seçildi. Ülke Birleşmiş Milletler, İngiliz Milletler Cemiyet veDoğu Karayip Devletleri örgütüne katıldı. 1984 ve 1989 seçimlerini açık ara kazanan Bird ülke yönetiminde sıkı bir kontrol sağladı. (Kaynak: Wikipedia.org)

You cannot copy content of this page