Amerika

23.03.2021
Amerika

Konum: Batı Yarımküre’de Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgede, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika, ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu. Amerika Kıtası, Batı Yarımküre’deki kara alanının çoğunu kapsar.

Yönetim Şekli: Başkanlık Sistemi (Federal Cumhuriyet, Çift meclisli bir yasama sistemine sahip olmakla birlikte, üç ayrı hükûmet departmanına sahip temsili demokrasidir.) Yasama: Kongre; Üst Meclis: Senato; Alt Meclis: Temsilciler Meclisi. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükûmetin merkezi, District of Columbia’dır. Anayasa, ulusal hükûmetin bünyesinin ana hatlarını tespit eder. Yetkileri ile faaliyetlerini belirtir. Kendine has anayasa ve yetkilere sahip olan her eyalet de öteki işlerden sorumludur. Her eyalet; yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi valisi vardır.

Başkenti: Washington

Irk: Amerika’ya ilk yerleşen Avrupalı, Leif Ericson adlı bir Viking kâşifidir. Ancak Kuzey Amerika’daki Viking kolonisi asla kalıcı olamamış ve sonra terk edilmiştir. İspanyol Kâşif Kristof Kolomb’un 1492-1502 arasındaki yolculukları, kıtanın Avrupa’yla (ve daha sonraları diğer Eski Dünya devletleriyle) kalıcı etkileşimini başlatmıştır. Amerika’nın 1492’de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar, Amerika’daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular.

Kullandığı Diller: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve az olarak Flemenkçe.

Komşuları ve Coğrafi İklim Durumu: Kuzeyinde Kanada, Güneyinde Meksika mevcuttur. Yakınındaki adalarla birlikte Dünya yüzeyinin %8’ini ve kara alanının %28.4’ünü barındıran Amerika’nın topoğrafyasına Amerikan Kordilerası adı verilen ve kıtanın batı sahili boyunca ilerleyen uzun bir sıradağ hakimdir. Amerika’nın daha düzlük olan doğu kısmınaysa Amazon, Missisipi, Rio de la Plata ve St Lawrance nehirlerinin ve Büyük Göller’in havzaları hakimdir. Amerika, kuzeyden güneye 14.000 km (8.700 mi) boyunca uzandığı için kıtanın iklimi ve ekolojisi Kuzey Kanada, Grönland ve Alaska’daki kutup tundralarından (Kutup Bozkırı) Orta ve Güney Amerika’daki Tropik yağmur ormanlarına kadar devasa çeşitlilik gösterir.

Yüzölçümü: 9.525.067 km2

Nüfus: 328.239.523 (2019 yılı verilerine göre)

Para Birimi: Dolar.

Ekonomik durum: Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), NATO gibi uluslararası kuruluşların kurucu üyesidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesidir. Ayrıca ABD, uluslararası ekonomik özgürlük, hükümet yolsuzluğu, yaşam kalitesi ve yüksek eğitim kalitesi ölçütlerinde üst sıralarda yer almaktadır. Gelir ve servet eşitsizliklerine rağmen Amerika Birleşik Devletleri, sosyo ekonomik performans ölçümlerinde her defasında üst sıralarda yer almaya devam etmiştir. Irksal ve etnik açıdan en çeşitli toplumlardan birine sahiptir ve nüfusu yüzyıllar süren göçler ile şekillenmiştir.

Tarım: Dünyanın en büyük buğday ve mısır üretimine sahip.

Turizm: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütünün verilerine göre 2012 yılında kaydedilen 67 milyon turistle Fransa’dan sonra dünyada en çok ziyaret edilen ikinci ülke durumundadır.

Din: Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam; %65 Hristiyan (%43 Protestan, %20 Katolik, %2 Mormon), %26 Dinsiz, %2 Yahudilik, %1 Müslüman, %1 Budist, %1 Hindu %3 diğer dinlerden insan yaşamaktadır. (Kaynak: Wikipedia.org)

You cannot copy content of this page