Arama Talep Yazısı, Arama İşlemi, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal

Arama işlemini Basit bir şekilde tanımlayacak olursak maddi gerçeğe delile ulaşmak için ceza hukukunda kişilerin üzerinde, evinde veya arabasında yapılan araştırmaya işlemidir diyebiliriz. Kolluk bir şüpheli şahsı yakalamak için veya olay ile ilgili delillere ulaşmak için arama kararı talep eder. Bu talebe geçmeden önce bazı bilgileri verelim.

CMK 118 – 1) Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.

2)Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ARAMA VE EL KOYMA ŞÜPHELİ VEYA SANIKLA İLGİLİ ARAMA
CMK 116 –(1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.

CMK 119 – ARAMA KARARI
(1) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./15.mad) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.

(2) Arama karar veya emrinde;

a) Aramanın nedenini oluşturan fiil,

b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya,

c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,

Açıkça gösterilir.

(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. …

(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.

(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, … Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir.

CMK 138 –(1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci Maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet Savcılığına derhâl bildirilir.

Gecikmesinde bulunan hallerde Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına hitaben talep yazısı yazılırken öncelikle konunun özeti yazılır alt kısmına arama yapılması gereken adresler yazılır ve devamı bu adreslerde ve eklentilerinde yapılacak olan aramada suç delillerinin elde edilebileceğine ilişkin makul şüphe olduğundan, derhal işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması ihtimali bulunduğundan;             CMK 116 ve devamı maddeleri gereğince bir defaya mahsus olmak üzere …………………. günü …….. ile …… saatleri arasında, yukarıda belirtilen adreslerde ve eklentilerinde gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında ARAMA YAPILMASINA, suç unsuruna rastlanması durumunda ya da arama konusu eylem ya da eşya ile ilgisi olmayan ancak diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse bu delillerin muhafaza altına alınarak el konulmasına 5271 sayılı CMK’nın 116, 138/1 ve 119/1 maddeleri uyarınca karar verilmesi hususunu arz ederim şeklinde bağlanır. Cumhuriyet savcısı da alt kısma gerekli yazıyı yazar (ön kısımlar ve bir defaya mahsus olmak üzere gece vakti, yukarıda belirtilen adreslerde arama yapılmasına, arama sonucunda ele geçirilecek suç eşyalarına T.C. Anayasanın 20 ve 21. Maddelerine Ceza Muhakemesi Kanununun 127. Maddesine göre EL KONULMASINA suç eşyası bulunması halinde 24 saat içerisinde onama kararının mahkemeye sunulmasına karar verilmiştir şeklinde) ve arama işlemine karar verdiğini belirtir.

Kanuna göre adli arama açısından gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramı, derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi olasılığının bulunduğu ve gerektiğinde hâkimden karar almak için zaman bulunmaması hâlini ifade etmektedir.

Mesai saatlerinde ise talep yazısı yazılı ve savcılık ilgili mahkemeden karar çıkarır bu şekilde arama yapılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın