Kur’an kavramları: muhkem ve muteşâbih (3)

20.03.2021
Kur’an kavramları: muhkem ve muteşâbih (3)

İnsan zihni, önceden edinilmiş tecrübelerin tamamen dışında kalan bir şeyi tasavvur edemez. Görünürde ne zaman “yeni” bir tasavvura veya fikre ulaşsa, daha yakından bakınca, onun hiç de yeni olmadığını, önceki ve farklı zihinsel tecrübelerden türetildiğini görür.

Peki, dinin, insan tecrübesinin veya kavrayışının ötesindeki bir âlem ile ilgili kavramları/konuları ona başarıyla nasıl anlatılabilir? Bu soru’nun cevabı bellidir: insanın tecrübelerinden türetilmiş ödünç tasavvurlar yoluyla.
Mesela Allah, insan kavrayışının tamamen ötesinde bir Varlık’tır. O’nu ancak, ne kadar yetersiz kalsalar da, çok genelleştirilmiş mecazlar yoluyla tasavvur edebiliriz. O’nun varlığını ancak, yarattığı evrendeki kesintisiz işlevinin etkilerini gözlemleyerek kavrayabiliriz.

Kur’an bize, insanın yeryüzündeki hayatının, “ölüm” denen kesintinin ötesine uzanan bir hayatın ilk ve çok kısa bir döneminden başka birşey olmadığını söylemektedir. Aynı şekilde, insanın bütün bilinçli ve iradeli davranışlarından sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğun, kişinin ahiretteki hayatında, iyi veya kötü, karşılığının olacağını bildirmektedir. İnsanın yeniden diriltilmesi ve ondan sonraki hayatı, onun yeryüzünde yaşadığı herşeyden tamamen farklı olmalıdır. (Kur’an Mesajı, Muhammed Esed)

Yazan: Şeref Aziz TAHA

You cannot copy content of this page