İlim beşikte başlar sözü kime ait?

19.03.2021
İlim beşikte başlar sözü kime ait?

1209 yılında İran Nişabur’da dünyaya geldi.

1271 yılında Anadolu Nevşehir’de vefat etti.

İslam filozofu, mistik, mutasavvıf ve seyyid.

“İlim beşikte başlar, mezarda biter”

Bu söz, İslam filozofu “HACI BEKTAŞ VELİ‘ye” aittir.

You cannot copy content of this page