İlim hazineye bedeldir sözü kime ait?

16.03.2021
İlim hazineye bedeldir sözü kime ait?

10 Nisan 1018 tarihinde İran Tus’da dünyaya geldi.

14 Ekim 1092 tarihinde İran Nihavend’de vefat etti.

Asıl adı: Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî.

Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk’ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır.

“İlim hazineye bedeldir; zira hazineyi sen muhafaza edersin, ilim ise seni muhafaza edersin”

Bu söz, Selçuklu Devleti’nin veziri “NİZAMÜLMÜLK’e” aittir.

You cannot copy content of this page