İncinsen de incitme sözü kime ait?

15.03.2021
İncinsen de incitme sözü kime ait?

1209 yılında İran Razavi Horasan’a bağlı Nişabur şehrinde dünyaya geldi.

1271 yılında Nevşehir’de vefat etti.

Mutasavvıf, Şair ve İslam Filozofu.

Takma adı: Pir Hünkâr.

Edebi akım: Kalenderilik, yesevilik, bektaşilik, haydarilik ve sufilik.

Hoca Ahmet Yesevi tarafından kurulan, 13. yüzyılda Anadolu’da İslamlaşma sürecine önemli katkısı olan “Horasan Erenleri” olarak anılan şahsiyetlerden biridir.

“İncinsen de incitme, insan dininin arkasında gizlidir”

Bu söz, “HACI BEKTAŞ VELİ‘ye” aittir.

You cannot copy content of this page