Bir düşüncede takılıp sözü kime ait?

15.03.2021
Bir düşüncede takılıp sözü kime ait?

Milattan önce 496 yılında Yunanistan, Atina, Colonus’ta dünyaya geldi.

Milattan önce 406 yılında Yunanistan, Atina’da vefat etti.

Antik Yunan’ın Eshilos ve Evripides ile beraber üç tragedya yazarlarından biridir.

Mesleği: Oyun Yazarlığıdır. 123 Oyun yazmıştır. Bunlardan bazıları günümüze kadar yaşamıştır. Bunlar; Aias, Troyalı Kadınlar, Kral Oidupus, Antigone, Oidupus Kolonos’ta, Filoktetes ve Elektra.

“Bir düşüncede takılıp kalma! Gerçeği bir tek düşünce aydınlatamaz”

Bu söz, Antik yunan tragedya yazarlarından “SOPHOKLES‘e” aittir. (Sofokles)

You cannot copy content of this page