Mehmet Ölmez Kimdir?

14.03.2021
Mehmet Ölmez Kimdir?
1963 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi.

EĞİTİM BİLGİLERİ

  • 1992 – 1994-Doktora-Georg-August-Universitaet Göttingen, Türkoloji Ve Orta Asya & Hindoloji (Yan Dal), Eski Türkçe Ve Moğolca , Almanya
  • 1988 – 1994-Doktora-Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye
  • 1985 – 1988-Yüksek Lisans-Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye
  • 1980 – 1985LisansHacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

YAPTIĞI TEZLER

  • 1994-Doktora-Hsüan – Tsang’ın eski Uygurca Yaşamöyküsü, 6. BölümHacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı A.B.D.
  • 1988-Yüksek Lisans-Altun Yaruk III. Kitap (5. bölüm)Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Divanu Lugati’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe, Köktürkçe ve Eski Uygurca Dersleri, Orhon – Uygur Hanlığı Dönemi – Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, Türk Dilleri Giriş, Uluslararası Yulduz Türk Dili Sempozyumu olarak sayılabilir.

You cannot copy content of this page