Şikayetçi olup ağladığım sözü kime ait?

10.03.2021
Şikayetçi olup ağladığım sözü kime ait?

573 yılında Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya geldi.

23 Ağustos 634 yılında Arabistan’ın Medine şehrinde vefat etti.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in sahabesi ve 4 halifeden ilkidir.

“Şikayetçi olup ağladığım nice günler oldu ki zaman geldi, o günlere ağladım”

Bu söz “Hz. Ebu Bekir‘e” aittir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, ilk vahyi kendisine haber verdiğinde Müslüman olmuştur. Tüccardı ve kazancının büyük bir bölümünü İslam dini için harcadı. Ebû Bekir, ayrıca ilk Müslümanların İslama davet edilmesinde önemli rol almıştır. Muhammed 622 yılında Mekke’den Medine’ye giderken Ebû Bekir ona eşlik etmiştir. Bu konudan Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresinin 40. ayetinde bahsedilmiştir.

You cannot copy content of this page