Küçük çocukların derdini sözü kime ait?

10.03.2021
Küçük çocukların derdini sözü kime ait?

940 yılında İran Horasan Tus’da dünyaya geldi

1020 yılında İran Horasan Tus’da vefat etti.

Edebi akımı: Fars edebiyatı.

İlgi alanları: Eski İran tarihi ve şair. (Başlıca yapıtı Şehnâme’dir)

“Küçük çocukların derdini küçük görmeyin”

Bu söz, İran’lı şair FİRDEVSİ‘ye aittir.

You cannot copy content of this page