“İmkanın sırrını görmek için” sözü kime ait?

09.03.2021
“İmkanın sırrını görmek için” sözü kime ait?

30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi.

3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze Hünkâr çayırında vefat etti.

Mehmet ismi tarihi kaynaklarda Muhammed olarak geçer.

Osmanlı döneminin 7. padişahıdır. (3 Şubat 1451 – 3 Mayıs 1481) yıllarında padişahlık yapmıştır.

Çocukları: II. Bayezid, Şehzade Mustafa, Cem Sultan ve Gevherhan Hatun.

Eşleri: Emine Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun, Hatice Hatun, Çiçek Hatun ve Sitti Mükrime Hatun.

“İmkânın sınırını görmek için imkânsızı denemek lazım”

Bu söz, Osmanlı İmparatorluğunun 7. Padişahı FATİH SULTAN MEHMET‘e aittir.

You cannot copy content of this page