Kur’an kavramları: muhkem ve muteşâbih

06.03.2021
Kur’an kavramları: muhkem ve muteşâbih

Kur’an üzerinde çalışanlar, sık sık “anahtar ibareler” ile karşılaşırlar. Bunlar, belli bir konunun temelinde yatan düşüncenin özlü ve açık tanımını veren ifadelerdir: meselâ, insanın “topraktan” veya “sperm damlasından” yaratıldığının bildirilmesi, insan türünün sade/ilkel kökenine işaret eder. “Kim zerre kadar iyilik yapmış ise onu(n karşılığını) görecek; kim de zerre kadar kötülük yapmış ise onu(n karşılığını) görecektir” (Zilzâl/7-8) ifadesi de, insanın, dünya hayatında bilinçli olarak yaptığı herşeyden sorumlu olduğunu ve ahiretteki kaçınılmaz sonuçlarına katlanacağını gösterir.

Bu tür anahtar ibareler, Kur’an’da çok sayıda ve çok çeşitli şekillerde yer alır. Fakat Kur’an’da sadece bir kere geçen ve “bütün anahtar ibarelerin anahtarı” denilebilecek temel bir ifâde yer almaktadır: Âlu İmrân sûresinin yedinci ayetinde, Kur’ân’ın hem “muhkem ayetler” hem de ‘muteşâbih ayetler” ihtiva ettiğine dair ifâde. İşte bu âyet, Kur’ân’ın anlaşılmasında mutlak anlamda bir anahtar görevi yapan ve onun tümünü “düşünen kimseler için” anlaşılabilir kılan ayettir.
(Kur’an Mesajı, Muhammed Esed)

Yazan: Şeref Aziz Taha

You cannot copy content of this page