İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır sözü kime ait?

04.03.2021
İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır sözü kime ait?

600 yılında Arabistan Mekke’de dünyaya geldi.

28 Ocak 661 yılında Arabistan Kufe’de vefat etti.

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in vefatından sonra, onun vekili olarak İslamı korumak ve Müslümanların imamlığını yapmak üzere görevlendirilen 4 halifeden biridir.

“İnsan, cahili olduğu şeyin düşmanıdır”

Bu söz, İslam halifesi Hz. Ali’ye aittir.

You cannot copy content of this page