Kamu davası Nedir ?

     CMK 175/1 de geçen bir husus kamu davası Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin topluma veya bir kurum tarafından konulmuş kurum kanununun oluşturduğu yasal hak mağduriyetinden ötürü kuruma açılan ve alınacak karar sadece davayı açan kişiyi değil de tüm kamu anlamıyla herkesi ilgilendiren durumlardan ötürü mahkemenin sadece tekil kişi ve kurum hakkında vermeyeceği kararları bağlayan davalara verilen addır.

Ceza yargılamasının yapılabilmesi için suç isnadının yargılama makamı önüne getirilmesi gerekir. Buna “kamu davası” denilir. Kanunumuz da yani CMK 175/ 1 maddesinde Devletin açtığı davaya kamu davası 1adını vermiştir. 

     Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, Cumhuriyet savcısı bir iddianame düzenler (CMK 170/2). Bu “taslak” iddianame üzerine yargılama makamı sanığın da mütalaasını almalı ve ondan sonra kovuşturmanın açılmasına veya açılmamasına karar vermelidir.

Bizim Kanunumuz bu aşamada sanığın mütalaasının alınmasını öngörmemiş (CMK 175) ve Cumhuriyet savcısının düzenlediği iddianame ile kamu davasının açılmasını da kabul etmemiş, iddianamenin kabulü kararı ile dava açılmasını benimsemiştir  (CMK 175).

Ceza Muhakemesi Kanunu soruşturma evresinin sonunda iddianame düzenlenecek kadar yeterli şüphenin oluştuğu hallerde “taslak iddianame” hazırlanmasını istemekle (CMK 170) birlikte iddianamenin mahkemeye verilmesi ile “kamu davasının açılmasını “kabul etmemiştir”; kamu davası “iddianamenin kabul edilmesi kararı” ile (CMK 175) açılmaktadır.

     Böyle bir düzenleme sistemi karıştırmıştır: Cumhuriyet savcısı ile taslak iddianamede “şüpheli” adını taşıyan kişiden bahsedecek, bu iddianame kabul edilince artık yenisi düzenlenmeyeceği için öyle kalacak suçlanan kişiye “sanık” sıfatı verilmeyecektir. Bizce iddianamenin mahkemeye verilmesi ile kamu davası açılmalı, fakat son soruşturmaya geçmek için “iddianamenin kabulü kararı” “son soruşturmanın açılması kararı” halini almalıdır.

    

     Türk Hukukunda “kamu davası” mahkeme tarafından verilen “iddianamenin kabulü kararı” CMK 175 ile açılmış sayılmaktadır.

     Ceza Muhakemesi Kanunun “iddianamenin iadesi” CMK 174 ve iddianamenin kabulü CMK 175 kararlarına yer vermesi yerinde olmuştur. Ancak kamu davasının açılmış sayılacağı an bakımından Kanundaki düzenlemenin değiştirilmesi gerekmektedir: iddianamenin düzenlenip mahkemeye verilmesi ile “kamu davası açılmış sayılmalı”, davanın mahkeme önüne gitmesi için ayrı bir karar daha verilmeli ve “ara soruşturma” kanunla düzenlenmelidir. Bu hususlar çerçevesinde kamu davaları açılır görülür ve cezalar buna göre verir. Esasen bir polis memuruna mukavet bir kamu davasıdır ve şüpheli gerekli cezayı almalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın