TCK 227 Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş suçu, TCK md.227’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olup madde gerekçesinde suç ile korunmak istenen hukuki değerin toplumun ar ve haya duygusu olduğu açıklanmıştır. Fuhuş, bir kimsenin para karşılığında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Kişinin fuhuş yapması 5237 sayılı TCK’da suç olarak düzenlenmemiştir.

5237 sayılı TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilerek cezalandırılan suçlar şunlardır:

  • Fuhşa teşvik etme suçu (TCK 227/2),
  • Fuhşu kolaylaştırma suçu (TCK 227/2),
  • Fuhşa aracılık etme suçu (TCK 227/2),
  • Fuhuş için yer temin etme suçu (TCK 227/2),
  • Çocuğun fuhşu suçu (TCK 227/1),
  • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etme veya fuhuş yapmasını sağlama şeklindeki nitelikli suç (TCK 227/4).

Bu konuda Özellikle belirtelim ki; mağdur olan kişinin cinsiyetinin bir önemi bulunmadığından, dolayısıyla LGBTİ bireyler ve erkekler de kadınlar gibi suçun mağduru olabilecektir.

Biliniz ki Suçun mağduru fuhuş yaptırılan kişidir. Ancak, madde metninde mağdurun sıfatı dikkate alınarak fail için farklı yaptırımlar öngören iki düzenleme mevcuttur:

  • 18 yaşından küçüklerin mağdur olduğu fuhuş suçu (TCK md.227/1),
  • Yetişkinlerin mağdur olduğu fuhuş suçu (TCK md.227/2).

Basit Fuhuş Suçunun Cezası: Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/2).

Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Fuhuş Suçunun Cezası: Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin İşlediği Fuhuş Suçunun Cezası: Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK 227/5).

Kadınlar mağdur, fuhsu yaptıran şüpheli, olay kamu hukuku, eylemi yapanlar tanık olarak alınır. Bu konuya kolluk dikkat etmelidir özellikle bayan personel işlemi yaparsa daha uygun olur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın