Müdafiden yararlanma hakkının bildirilmesi

Şüpheli  veya  sanığın  soruşturma  ve  kovuşturma  evrelerinin  her aşamasında  müdafiin  hukuki  yardımından  yararlanma  hakkı  vardır (CMK  149).  İlgiliye  bu  hak  anlayabileceği  bir  şekilde  bildirilmezse, kendini  veya  yakınlarını  suçlayıcı  beyanda  bulunabilir.  Bu  nedenle, ifade  öncesinde  hak  bildirmenin  önemi  büyüktür.  Doğal olarak Şüpheli  kendisine müdafi seçebilir.

Şunu  hatırlatmakta  yarar görmekteyiz. Zorunlu müdafilik halleri dışında, müdafisiz olarak, kollukta alınan  ifadenin, hakim veya mahkeme önünde  şüpheli veya  sanık  tarafından doğrulanmadığı hallerde, bunların hükme esas alınması yasaklanmıştır (CMK 148/4).

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın