Tercih Dışı Tayin Nedir ?Tercih Dışı Tayin Durumunda Ne yapılır?

Malum Emniyet Genel Müdürlüğü atama dönemi başladı, daha doğrusu ön tercihler yapıldı, araştırmalar başladı, istatistikler yayımlandı.

Bir çok arkadaşın merak ettiği Tercih Dışı Tayin Nedir ? Yeni görev yeri için tercih yapan personel yaptığı tercihlerin dışında bir ile atanabilir, buna tercih dışı atama denir.

Peki Tercih Dışı Tayin olmamak için ne yapılmalıdır ? Maalesef EGM bu konuda bir açıklama yapmamaktadır fakat istatistikleri ve geçmiş dönem atamalarına bakarak tercih dışı gitmeyi önleyebilir en azından gidilebilecek iller arasından seçim yapılabilir. Örnek verecek olursak tüm tercihleri yapıp en son tercihe Gaziantep, İstanbul veya Ankara’yı yazıyorsak önceki tercihleri az tercih edilen illerden seçersek ve Ankara’yı sona yazarsak Ankara için yeteri kadar personel alındığından sizi İstanbul’a tercih dışı gönderme olasılıkları düşer çünkü yine tercih edilemeyen orta halli bir ili seçmişsinizdir oraya gitme olasılığınız artar.

Tüm dikkatinize rağmen tercih dışı atamanız yapıldı ise mahkemeye verebilirsiniz, zira yönetmeliğin 12. maddesi d bendi aşağıdaki gibidir.

Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller
Öncelik Sırası

Madde 12 – Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için,bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.
a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,
b) İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,

c) Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,
d) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) Bölgelerarası atamalarda personelin Atama Tercih formunda belirttiği yerler.

İdare mahkesi ile ilgili aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın