Yapmaya giden yol sözü kime ait?

24.02.2021
Yapmaya giden yol sözü kime ait?

Milattan önce 4. yüzyılda yaşamıştır.

Çin, Chu’da yaşadığı bilinmektedir.

Dış dünyadaki nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüş olan “Tao” düşüncesinin kurucusu kabul edilen önemli bir düşünürdür.

“Yapmaya giden yol, olmaktan geçer”

Bu söz Lao Tzu‘ya aittir.

You cannot copy content of this page