Polis 34. Madde Tayin

Polisler arasında istenmeyen personel tayini olarakda adlandırılan yönetmelikte zorunlu yer değiştirme olarak başlıklandırılan madde.

Zorunlu Yer Değiştirmeler
Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme
Madde 34
– (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)


Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma
niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.


Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.
Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına
bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın