Personel Büro Amirliği,Destek Büro Amirliği,Belgelendirme Büro Amirliği ve Sivil Savunma Büro Amirliği Görevleri

Destek Büro Amirliği

Personel Maaş ve ek tazminatları ödemek, Sürekli ve geçici görev yolluklarını ödemek,Hizmet alımlarında haberleşme giderlerini ödemek,Tüketim mal ve Malzeme alımlarında akaryakıt,kırtasiye vb. giderleri ödemek. Melbusatları düzenlemek ve dağıtmak, analitik bütçeyi hazırlama işlemleri yürütülmektedir..


Personel Büro Amirliği:

* Atama İşlemleri, Sosyal Hizmetler ve Lojman Büro İşlemleri, Sicil işlemleri yürütülmektedir.

* Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Grup Amirliği

* Bulunduğumuz ilçe sınırları ile kendimize bağlı yerlerde meydana gelen olayların
incelenmesi,aydınlatılması, usullerle iz, eser, emare ve delil elde edilmesi

* Yapılan olay yeri inceleme çalışmaları ile ilgili her türlü yazılı, sesli ve görüntülü dokümanın usulüne uygun olarak saklanıp ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi.

* Yetkili makamlarca gönderilen tüm şahısların parmak izleri manüel ortamda alınmakta ve karşılaştırılmak üzere Olay yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Hizmetle ilgili faaliyet raporları ve istatistikî bilgiler güncel olarak tutulmakta her ayın sonunda Şube Müdürlüğümüze gönderilmektedir.

*Personelin Soruşturma evraklarını takip eder.

Belgelendirme Büro Amirliği

Yivsiz Av Tüfeği ve Silah Bulundurma ruhsatı verilmektedir.

Sivil Savunma Büro Amirliği


İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kuruluşların Sabotajlara karşı koruma Planlarının denetimini en az yılda bir defa yerinde yapmak, planda değişiklik olduğunda güncellemek,İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürlüğünden gelen evrakların yazışmalarını yapmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın