Nakdi Tazminat Nedir?

Nakdi Tazminat, Emniyet Teşkilatı personelinin barışta güven ve asayişi sağlamakla görevlendirilmiş olmaları durumda, görevlerini yerine getirirken ya da bu görevleri sona ermiş bile olsa yaptıkları hizmet nedeniyle derhal ya da ya da bu görev yüzünden maruz kaldıkları yaralanma , hastalık sonucu engelli hale gelmeleri halinde kendilerine, ölmeleri halinde ise eş,ve fürularına bağlanacak olan aylık ve tazminatları içermektedir.

Türkiye’de Emniyet teşkilatı personelinin gazi ya da şehit olması durumunda kendisinin ya da eş, çocuk anne ve babasının almaya hak kazandığı Nakdi Tazminatı nasıl ve hangi şartlarda alacağı, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 25/11/1992-92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanmış olan Nakdi tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

2330 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde kimleri kapsadığı açıkça belirtilmiştir. Buna göre; İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığı men, takip veya tahkiki trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve bu personelin yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş,füru,ana,baba ve kardeşlerini kapsamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın